Auto ongeluk buitenland

Auto ongeluk buitenland

Als u een auto ongeluk krijgt in het buitenland, vult u net zoals in Nederland direct na het ongeluk een Europees schadeformulier in.
Bewaar een duplicaat van de documenten met de handtekening van de tegenpartij. Als je dit doet, zorg je ervoor dat alle betrokkenen de informatie die van belang is, uitwisselen.

betrokken raken bij een auto ongeluk in het buitenland

Belangrijk bij een aanrijding in het buitenland is om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Zowel bewijzen van de toedracht van het verkeersongeluk als ook bewijzen van de door u gemaakte kosten die het gevolg waren van het ongeval. Maak foto’s van de ongeval situatie. Fotografeer met uw mobiele telefoon de schade, nummerborden, remsporen, kortom alles waar u van denkt dan dit bij het verhalen van de schade van belang is.

U Kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen via de vertegenwoordiger van zijn autoverzekering in Nederland. Op basis van Europese wetgeving zijn autoverzekeraars uit de Europese Unie verplicht zo’n schaderegelaar in ieder EU-lidstaat te hebben.

U kunt een schadeclaim indienen bij deze ‘schaderegelaar’. Gewoon, in het Nederlands. Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars kan u vertellen wie in Nederland als schaderegelaar optreedt voor een buitenlandse verzekeraar.
De schaderegelaar past altijd de wet toe van het land waar het ongeval is gebeurd. Zo wordt materiële schade, veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig, behalve in Nederland, alleen in Zweden vergoed.

Bij een letselschade zaak is rechtshulp bijna onontkoombaar bij een verkeersongeval in het buitenland.

Als de buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar heeft, of u heeft binnen 3 maanden geen gemotiveerd antwoord op uw claim ontvangen, kan het Waarborgfonds in actie komen. Neem in zo’n geval contact met hen op.

Zorg ervoor dat u de telefoonnummers van de alarmcentrales van uw autoverzekering en ongevallenverzekering bij u heeft. Zij kunnen u hulp verlenen na een ongeval.

Uw eigen autoverzekering

Indien u voor uw eigen voertuig een all risk autoverzekering heeft gesloten kunt u de schade gewoon indienen bij de Autoverzekeraar. Wij zullen eerst de schade met u regelen en vervolgens de schade verder met de tegenpartij afwikkelen.

Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering terwijl uw eigen voertuig niet all risk verzekerd is kan ook de rechtsbijstandverzekeraar of de Autoverzekeraar.nl kan u behulpzaam zijn bij het verhaal van de schade op de tegenpartij.

n welke landen van is deze regeling van toepassing?

Tot de EU-landen behoren België, Bulagarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (Groot Brittanië) en Zweden. De genoemde regels gelden ook voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein.