Spitszon gevaarlijk voor verkeer

Spitszon gevaarlijk voor verkeer

Spitszon en start schoolseizoen gevaarlijk voor verkeer

Het Verbond van Verzekeraars heeft een analyse gemaakt van miljoenen schadeclaims die (auto)verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Voor de analyse is nadrukkelijk gekeken naar aanrijdingen, dus geen schades zoals ruitbreuk of autoschades door natuurgeweld, vuurwerk en vandalisme. Ongevallen met leaseauto’s, die vaak op één wagenparkadres staan, zijn niet meegenomen om een eerlijke vergelijking tussen de provincies te kunnen maken.

Meer aandacht nodig voor voetgangers en fietsers

Waar het totaal aantal schadeclaims in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat aantal particuliere claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 vorig jaar. Het Verbond constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke’ verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie, als kinderen (voor het eerst) weer naar school gaan. Waren er vorig jaar gemiddeld wekelijks zo’n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers, in de weken na de zomervakantie stijgt dat naar 250-280 ongelukken wekelijks.
Ook na andere vakanties, zoals voorjaar, mei, najaar en Kerst, zijn er pieken, maar die zijn kleiner en duren beduidend korter dan de piek van zes weken na de zomervakantie. Het Verbond vindt dat de aandacht voor deze groep verkeersdeelnemers – en zeker schoolgaande jongeren – moet worden vergroot en verkeersveiligheidscampagnes geïntensiveerd.

Spitszon funest

Een laagstaande zon tijdens de ochtend- en avondspits leidt tot een forse toename van het aantal auto-ongelukken. In de ochtendspits leidt spitszon tot twintig procent meer aanrijdingen, vooral tussen auto’s, wat neerkomt op circa vijfhonderd extra aanrijdingen. Tijdens een avond spitszon blijkt uit de cijfers vooral een toename van het aantal ongevallen op provinciale en gemeentelijke wegen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen met voetgangers en fietsers (zeventien procent) en dieren (zeven procent).

Visie op veiligheid

Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom met overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren. Meer informatie: www.verzekeraars.nl/veiligheid

Bron: Verbond van Verzekeraars