afschrijving auto

afschrijving auto

Berekenen afschrijving auto

Meestal schrijf je een auto op een lineaire wijze af.

Dit wil zeggen dat je gedurende vijf jaar ieder jaar op de auto eenzelfde percentage afschrijft. De hoogte van dit percentage bepaal je op basis van het automodel, het verbruik en het type brandstof. Op diverse websites zijn overzichten te vinden van de waardevastheid van een auto.

Is het gebruik van de auto gemiddeld, dan kun je deze lijsten meestal 1-op-1 gebruiken voor de afschrijving. Gebruik je de auto vaker of minder vaak dan gemiddeld, dan is het soms nodig om een correctie door te voeren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een regeling die voorziet in een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in een nieuwe of gebruikte bestelauto of personenauto welke hoofdzakelijk bestemd is voor het beroepsvervoer.

De KIA wordt vastgesteld in het jaar waarin de investeringsverplichting wordt aangegaan. Dat is het jaar waarin de order wordt getekend.

De KIA kan vervolgens worden afgetrokken in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van het jaar waarin de auto in gebruik wordt genomen, of in de aangifte van het jaar van aanbetalen als dat eerder zou zijn.

Afschrijving auto

Deze afschrijving vormt een kostenpost in de winst-en-verliesrekening en leidt dus tot een lager resultaat in de verslagperiode. Deze kosten worden afschrijvingskosten genoemd. De termen economische levensduur, technische levensduur, afschrijving auto en restwaarde zijn hier van belang.

De afschrijvingskosten worden bepaald door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde en de uitkomst hiervan vervolgens te delen door de economische levensduur.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

afschrijving auto

Voorbeeld

Een auto heeft bij aanschaf een waarde van € 10.000. De economische levensduur wordt op 5 jaar geraamd; nadien heeft de auto geen waarde meer. De jaarlijkse afschrijving van de auto is dan:
€ 10.000 / 5 = € 2.000
Het voorbeeld gaat er van uit dat de auto geen restwaarde heeft. Dat zal niet altijd zo zijn.

Let op!

Voor een bestelauto geldt een afwijkende regeling. Het afschrijvingspercentage is na 5 jaar 100%.

Nog een voorbeeld

Van een personenauto is de datum eerste toelating 26 april 2013. Op 8 april 2014 wordt deze auto in Nederland voor het eerst te naam gesteld.

Tussen 26 april 2018 en 8 april 2019 zit een periode van ruim 11 maanden. Voor de eerste 9 maanden is het afschrijvingspercentage 28 ( tabel belastingdienst ). Voor de overige 2 volle maanden en de 3e gedeeltelijke maand is de afschrijving 3 x 1,444%.

In totaal is de afschrijving:

28% + (3 x 1,444%) = 32,332%.

Bijtelling voor zakelijke auto

Als je als zzp’er een auto op de zaak zet, waarbij dat dus moet als je minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoelen rijdt, dan mag je alle kosten, inclusief afschrijvingen en financieringslasten, zakelijk aftrekken.

Voor je zakelijke autoverzekering betaal je bijtelling voor de inkomstenbelasting. Die bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Dat percentage kan variëren (14%, 20% of 25%, afhankelijk van de CO2 uitstoot) en het bedrag van de bijtelling (percentage x cataloguswaarde) wordt opgeteld bij jouw inkomen als zzp’er. Daarover betaal je dus inkomstenbelasting.

Zijn je werkelijke autokosten lager dan de bijtelling, dan is het in veel gevallen interessanter om de auto privé te rijden en € 0,19 per zakelijk gereden kilometer op te voeren als zakelijke kosten.

Bij auto’s ouder dan twee jaar en jonger dan 15 jaar, is het meestal ook voordelig om de auto privé te rijden en € 0,19 per zakelijk gereden kilometer op te voeren als zakelijke kosten.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23