Kilometerstand Kilometrage

Kilometerstand Kilometrage

Kilometrage

Dit zijn het aantal verwachte kilometers met de auto per jaar. Als je een autoverzekering aanvraagt, moet je aangeven hoeveel kilometers je per jaar rijdt.

Samengevat

1. Het totale afstand in kilometers, gereisd
2. Het aantal afgelegde kilometers door een voertuig op een bepaalde hoeveelheid brandstof
3. Een vergoeding van reiskosten tegen een specifiek tarief per kilometer

In de inkomstenbelasting

Als een ondernemer op jaarbasis meer dan 500 kilometer aan privé-kilometers maakt in een tot zijn ondernemersvermogen behorende auto, moet een percentage van de cataloguswaarde van de auto bij de belastbare winst worden opgeteld (bijtelling of onttrekking).

Dit bedrag is nooit hoger dan de autokosten plus afschrijving van de auto. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het soort motor, de zuinigheid en de leeftijd van de auto.

De Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) bepalen voor een aantal jaren de zuinigheidsgrenzen en de percentages.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Kilometerstand Kilometrage

In de loonbelasting

Een werknemer die ook voor privé-doeleinden in een auto van de zaak rijdt wordt hierover via de loonbelasting belast. Indien aangetoond kan worden (door bijvoorbeeld een sluitende rittenadministratie) dat de werknemer op jaarbasis minder dan 500 privé-kilometers in deze auto rijdt, blijft de bijtelling achterwege. De werkgever telt elk loontijdvak een evenredig deel van het voordeel bij. Het voordeel is net als in de inkomstenbelasting een percentage van de cataloguswaarde van de auto. De bijtellingspercentages zijn gelijk aan die zoals gehanteerd in de bijtelling in de inkomstenbelasting (zie boven).

Als de werknemer een eigen bijdrage aan de werkgever betaalt, wordt deze van de bijtelling afgetrokken. De bijtelling kan nooit lager zijn dan nul. Is het werkelijke privégebruik hoger dan de forfaitaire bijtelling dan geldt het werkelijk privégebruik. Deze situatie treedt op als de auto maar weinig voor zakelijke ritten wordt gebruikt.

In bepaalde gevallen zijn afwijkende regels van toepassing. Het gaat hier onder andere om:

  • de vereenvoudigde rittenregistratie voor rij-instructeurs
  • de toepassing van eindheffing bij gebruik van een bestelauto door meerdere personen
  • de ‘Handreiking privégebruik auto voor de autobranche’
  • de bestelauto is (bijna) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen
  • bijzondere auto’s.

Verschillen

Verschillen in het jaarkilometrage tussen automobilisten zijn veelal met name terug te voeren op verschillen in de gemiddelde verplaatsingsafstanden en minder op het aantal autoverplaatsingen. Daardoor zal naarmate een voertuig per jaar meer kilometers aflegt een groter aandeel daarvan op autosnelwegen worden afgelegd, en een lager aandeel binnen de bebouwde kom. De verdeling van het jaarkilometrage over de weg typen is dus afhankelijk van het totale jaarkilometrage.

kilometerstand

De kilometerstand geeft het gereden afstand van een voertuig aan. Bij auto’s geeft de kilometerteller deze stand weer.

De kilometerstand geeft aan hoeveel een voertuig is gebruikt, en geeft daarom aan hoeveel dat voertuig aan slijtage onderhevig is. Daarom is de kilometerstand van belang bij de tweedehands verkoop van een voertuig, een hogere kilometerstand betekent een lagere restwaarde. Ook zijn er bepaalde auto onderdelen die bij een bepaalde kilometerstand vervangen dienen te worden. Garages geven doorgaans het advies om bij een bepaalde kilometerstand weer terug te komen voor periodiek onderhoud.

Gezien het feit dat de kilometerstand van groot belang is voor de dagwaarde van een auto, vindt er regelmatig fraude plaats op dit gebied. Na de koop van een auto wordt de kilometerstand teruggedraaid, waardoor de auto vervolgens duurder kan worden aangeboden.

In Nederland registreert de RDW de kilometerstanden van voertuigen om fraude met de kilometerstand bij verkoop van het voertuig te voorkomen. Tot 1 januari 2014 deed de stichting Nationale Autopas dit. De Stichting Nationale Auto Pas (NAP) heeft haar historische database overgedragen aan de RDW. De Stichting NAP en de RDW werken sinds enkele jaren samen en bestrijden en voorkomen teller fraude. De RDW geeft met het tellerrapport duidelijkheid over de kilometerstand vóórdat u een gebruikte auto koopt.

Schade voor consument

De schade voor de consument is voornamelijk dat hij tegen hogere onderhoudskosten aanloopt dan hij verwacht, en dat hij te maken krijgt met een forse waardevermindering bij verkoop, omdat dan waarschijnlijk weer de juiste kilometerstand wordt gehanteerd. Naar schatting vijf procent van alle auto’s die in Nederland rondrijden heeft een teller die is teruggedraaid. De schade die jaarlijks wordt geleden door deze teller fraude ligt volgens de Stichting NAP tussen de 100 en 500 miljoen euro.

Kenteken check voor kilometerstand

De kenteken check om kilometerstanden te controleren gaat via de Nationale Auto Pas (NAP). In Nederland staan bijna alle auto’s geregistreerd in de administratie van de NAP. Het registratiesysteem van de NAP houdt kilometerstanden bij. Dit doen ze door het verzamelen van tellerstanden via dealers en andere garagebedrijven. Wanneer een auto een onderhoudsbeurt krijgt, deze APK gekeurd wordt en schade hersteld wordt worden de tellerstanden doorgegeven. Ruilt u een auto in dan wordt de kilometerstand ook doorgegeven. U kunt dus wel nagaan dat de Nationale Auto Pas voor u als consument een enorm goede service is. Op dit moment zijn in Nederland meer dan 6500 autobedrijven verbonden aan de NAP. Denk aan garagebedrijven met een BOVAG keurmerk, merkdealers maar ook de ANWB. U kunt wel nagaan dat de meeste auto’s geregistreerd staan. Een kenteken opvragen is dan ook altijd verstandig voordat u een auto koopt, omdat tellers standen terugvoeren nog steeds een van de grootste vormen van autofraude is. Wel moet gezegd worden dat het terugdraaien van kilometerstanden sinds dit jaar wettelijk strafbaar is.

Hoge kilometerstand niet altijd nadelig

Want een auto die veel kilometers gereden heeft, hoeft niet per definitie al versleten te zijn. Wat de exacte staat is van de auto na het rijden van vele kilometers, hangt namelijk sterk af van de omstandigheden waarin de auto gebruikt is en hoe de eigenaren met de auto zijn omgegaan.

Van een hoge kilometerstand is sprake wanneer de auto een meer dan gemiddeld aantal kilometers heeft gereden.

Voor het gemak kunnen we stellen dat met een dieselauto twee keer zoveel kilometers wordt gereden als met een auto die op benzine rijdt. Bovendien rijdt de zakelijke rijder gemiddeld twee keer zoveel kilometers als de particulier.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23