Rechtsbijstand auto

Rechtsbijstand auto

Rechtsbijstand auto

Auto-ongelukken hebben vaak een lange nasleep. In de praktijk komt het regelmatig voor dat beide partijen de schuldvraag betwisten. Dat zijn typisch momenten waarop het fijn is als u terug kunt vallen op goede rechtshulp van uw Rechtsbijstand auto polis.
U heeft recht op rechtshulp als voetganger, fietser, of rijdend in een voertuig. Ook heeft u recht op rechtshulp bij geschillen rondom de aankoop en het onderhoud van uw auto.

juridische ondersteuning

Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische ondersteuning bij een geschil, in de vorm van bijstand of advies. Deze verzekering helpt je om juridisch jouw gelijk te halen. Wanneer je een rechtsbijstand auto hebt afgesloten hoef je je niet druk te maken over de kosten van bijvoorbeeld een advocaat. Je verzekeraar regelt dit. Handig wanneer je betrokken raakt bij een verkeersongeval met vervelende nasleep.

Wanneer nodig ?

  • Het verhalen van schade aan je auto, op een ander die daarvoor aansprakelijk is.
  • Bij een strafzaak tegen jou en/of de overige inzittenden voor een strafbaar feit gepleegd tijdens het met de auto deelnemen aan het verkeer.
  • Geschillen over met een bedrijf afgesloten overeenkomsten over de aan- of verkoop, het onderhoud of de reparatie van de auto.
  • Het verhalen van schade van jou en/of de inzittenden, ontstaan tijdens het rijden in je auto.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Rechtsbijstand auto

gratis verhaalbijstand

Met onze gratis verhaalbijstand word je geholpen bij het verhalen van schade op de tegenpartij die is ontstaan na een ongeval. Onder schade wordt in dit verband verstaan:

  • Schade aan je auto, inclusief eventuele waardevermindering als gevolg van schade.
  • De redelijke kosten van huur van een vervangende auto.
  • Schade door vernieling of beschadiging van zaken die zich op of in het motorrijtuig bevonden op het moment van de schade, met uitzondering van de schade door diefstal.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23