voorlopige dekking auto

voorlopige dekking auto

Voorlopige dekking auto

De voorlopige dekking houdt in dat de periode van de aanvraag van uw verzekering tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeringsmaatschappij wordt overbrugd. De autoverzekeraar bekijkt in de tussentijd uw aanvraag. Wel moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om een voorlopige dekking te kunnen afgegeven.

Zo mag je niet te veel schades ingediend hebben of rijontzeggingen hebben gehad.
U bent ondertussen verzekerd en kunt de weg op met uw auto.

Een voorlopige dekking wil dus zeggen dat je bent verzekerd totdat de verzekering definitief is geaccepteerd of geweigerd door de verzekering. Je kunt dan met een gerust hart de weg op, omdat schades gewoon zijn gedekt.

Volgt er na voorlopige dekking altijd een autoverzekering?

Nee, na voorlopige dekking kunnen wij nog steeds uw aanvraag voor een autoverzekering afwijzen. Voorlopige dekking wordt verleend aan de hand van een deel van de gegevens die wij nodig hebben. Voor het afgeven van een polis hebben wij alle gegevens nodig. Uit die gegevens kan blijken dat er toch geen verzekering mogelijk is.

Verzekering wordt niet geaccepteerd

Het grote voordeel van de voorlopige dekking voor uw autoverzekering is dat u direct de weg op kunt. Op het moment dat er wat gebeurt bent u in ieder geval goed verzekerd, waardoor u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Houd er overigens rekening mee dat de voorlopige dekking met terugwerkende kracht ongeldig is op het moment dat u niet eerlijk bent geweest over bijvoorbeeld het aantal schadevrije jaren, of het aantal schades dat u heeft gereden. In dat geval mag de verzekeraar u alsnog weigeren, mits de verzekeraar dat ook gedaan zou hebben als u direct eerlijk was geweest.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

voorlopige dekking auto

De voorlopige dekking kan door de verzekeraar ook weer ingetrokken worden, bijvoorbeeld als blijkt dat er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven of als er zaken die van belang zijn voor de verzekering, zijn verzwegen. Bij het bewust opgeven van onjuiste informatie, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de dekking te laten vervallen vanaf de ingangsdatum. De verzekering heeft in dat geval nooit bestaan. In dat geval zal de verzekeraar de schade die is ontstaan in de periode van de voorlopige dekking in de meeste gevallen niet vergoeden.

de WAM

De WAM geeft een zogenoemd eigen recht van de benadeelde partij op een schade-uitkering door de verzekeraar. Dit wordt ook wel een directe actie genoemd en betekent dat u bij een verkeerschade met een motorvoertuig rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij kunt aanspreken en dat het bijvoorbeeld niet uitmaakt of de bestuurder van het motorvoertuig failliet is.

Het maakt in principe ook niet uit of de aansprakelijke partij zijn premie te laat heeft betaald of op een andere manier problemen heeft met zijn verzekeraar. De WAM bepaalt dat de benadeelde partij niet de dupe mag worden van geschillen tussen verzekerde bestuurder en verzekeraar. Zolang de verzekering is ingeschreven in het WAM-register, moet de verzekeraar betalen.

Let op: tussen het afsluiten van de verzekering en de registratie in het register kunnen wel vier weken voorbij gaan. Ook voor in die tijd ontstane schades moet de verzekeraar dekking geven. De registratie in het WAM-register is dus niet per definitie het enige bewijs van het bestaan van een aanspraak op de WAM-verzekeraar.

Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de verzekeraar een zogenoemde voorlopige dekking heeft afgegeven. Dat is een toezegging aan een aspirant-verzekerde dat hij alvast verzekerd de weg op kan in afwachting van zijn definitieve acceptatie door de verzekeraar en melding aan de Dienst voor het Wegverkeer.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23