Waarborgfonds motorverkeer

Waarborgfonds motorverkeer

Waarborgfonds motorverkeer

Heeft u schade aan uw auto of motor en is de dader onbekend? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt in veel gevallen de schade. U moet wel kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. En dat u heeft geprobeerd de aansprakelijke persoon te vinden.
Het Waarborgfonds is opgericht in 1965. Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid ( WA) . Dat is de aansprakelijkheid voor autoschade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Wanneer schadevergoeding?

Recht op schadevergoeding bestaat bij de volgende situaties:

 • Er is sprake van een onbekend motorrijtuig en de benadeelde heeft alles in het werk gesteld om de identiteit te achterhalen;
 • Er is sprake van een onverzekerd motorrijtuig en de benadeelde heeft de eigenaar tot betaling gemaand;
 • Er is sprake van een gestolen motorrijtuig en de benadeelde heeft geprobeerd een vergoeding van de dader te krijgen;
 • De betrokken verzekeraar is insolvent;
 • Er is sprake van een vrijgestelde gemoedsbezwaarde en de benadeelde heeft geprobeerd een vergoeding van de dader te krijgen.

Voorwaarden

 • Er moet burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn;
 • De schade moet door een motorrijtuig zijn veroorzaakt;
 • De benadeelde moet aantonen dat hij de aansprakelijke persoon (voor zover bekend) tot betaling heeft gemaand;
 • Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 250,–

Het waarborgfonds heeft verhaalsrecht op aansprakelijke personen.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Waarborgfonds Motorverkeer

Indienen claim

Op de website SchadeZonderDader.nl, kunt u aan de hand van een klein aantal vragen bepalen of het zinvol is om uw schade bij het Waarborgfonds in te dienen. Als uit deze check blijkt dat u de schade bij hen kunt indienen, kunt u deze geheel digitaal bij het Waarborgfonds melden. U kunt dit direct doen aan het einde van de check op Schadezonderdader.nl. U kunt documenten en foto’s die van belang zijn voor de behandeling van de schadeclaim, tijdens het proces uploaden.

Hoeveel tijd heeft u om de claim in te dienen?

U heeft tot 14 dagen na de schade de tijd om aan te tonen dat u alle mogelijke moeite heeft gedaan om achter de identiteit van de dader te komen die de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade vervolgens tot drie jaar na het ongeval bij het Waarborgfonds melden. Het is dus in uw eigen belang om niet te lang te wachten.

Eigen risico

Houd er wel rekening mee dat bij materiële schade door een onbekende dader een wettelijk eigen risico geldt van 250 euro. Is het schadebedrag kleiner, dan heeft claimen dus geen zin.
Een eigen risico is er niet bij schade door een onverzekerd motorvoertuig of bij zuivere letselschade. Is er sprake van een combinatie tussen materiële en letselschade, dan geldt er een eigen risico voor het materiële gedeelte.

Identiteit veroorzaker schade achterhalen

Heeft u schade geleden door een onbekende dader, dan mag u het daar niet bij laten. U moet zich aantoonbaar hebben ingespannen om zijn of haar identiteit te achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld met een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie. Deze acties moet u zo snel mogelijk uitvoeren. Wacht u langer dan 14 dagen, dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade niet.

Vergoeding schade bij bekende dader

Weet u wel wie de dader is? Dan verhaalt u de schade op zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Maar soms is dit niet mogelijk. Ook dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het gaat om de volgende situaties:

 • Het motorvoertuig is niet verzekerd.
 • Het motorvoertuig is gestolen.
 • De verzekeringsmaatschappij is niet kredietwaardig.
 • De dader heeft een vrijstelling van de verzekeringsplicht, omdat deze zich vanwege geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23