Ongevallen inzittenden verzekering

Ongevallen inzittenden verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvulling bovenop je autoverzekering. Deze Ongevallen Verzekering voor Inzittenden (OVI) is een sommenverzekering en komt tot uitkering wanneer een automobilist betrokken raakt bij een (ernstig) auto-ongeluk. Wanneer de bestuurder of een inzittenden blijvend invalide raakt of komt te overlijden, wordt er een vast bedrag uitgekeerd.

 SCHULD EN SCHADE ?

Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Ook is er geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke geleden schade.

De dekking geldt voor de inzittenden:

– als die in de auto zitten;
– tijdens het in- en uitstappen;
– bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg.

LET OP MET ONGEVALLEN INZITTENDEN VERZEKERING

Een ongevallen inzittenden verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit. Dit bedrag staat dus vast. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade. Dit is het belangrijkste verschil tussen de ongevallen inzittenden verzekering de schadeverzekering inzittenden.

De verzekeraar keert niet uit als:

  • de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
  • de bestuurder onder invloed rijdt van (te veel) alcohol of drugs;
  • je met de auto deelneemt aan wedstrijden of andere snelheidsritten;
  • je een particuliere auto gebruikt als taxi.

Psychisch letsel vergoedt de verzekering niet.

In de polis lees je precies wat een verzekeraar verstaat onder een ‘ongeval’. Lees dat goed na. Die definities kunnen namelijk van elkaar verschillen. Ga na of de verzekeraar ook de bestuurder als inzittende meeverzekerd.

Je kunt kiezen tussen de rubrieken ‘overlijden’ en ‘invaliditeit’. Maar je kunt ook beide rubrieken in de verzekering opnemen. De uitkeringen voor gedeeltelijke invaliditeit verschillen per verzekeraar. Dit lees je in de polis.

Sommige verzekeraars stellen een maximumleeftijd van de bestuurder als voorwaarde voor de dekking.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

HOE HOOG IS DE UITKERING?

Raakt de inzittende volledig invalide? Dan krijgt hij of zij honderd procent van het vooraf afgesproken bedrag. Bij gedeeltelijke invaliditeit keert de verzekeraar een percentage uit.

Dit percentage lees je in de polis. Bij overlijden wordt het in de polis opgenomen bedrag uitgekeerd.

Gedekte gebeurtenis

Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna te noemen ’ongeval’, door deelname aan het verkeer met het motorrijtuig door een verzekerde persoon.

Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt:
a. tijdens in- en uitstappen;
b. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig bij pech onderweg;
c. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig in een tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, zoals voor het bijvullen van brandstof in het motorrijtuig.

Wat wordt verstaan onder Ongeval?

Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, met geheel of gedeeltelijk blijvend (functie) verlies of de dood tot gevolg.

Hieronder worden ook de hierna genoemde gebeurtenissen verstaan.

a. Acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen (niet vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en/of het binnenkrijgen van allergenen).
b. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren of zaken.
c. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat (niet het binnendringen van ziektekiemen of allergenen)

Verschil ongevallen- en schade-inzittendenverzekering

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Een schade-inzittendenverzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle de betrokken bekend zijn.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23