stichting cis

CIS : Antwoord op de belangrijkste vragen

Wat is de Stichting CIS, hoe krijg je daarmee te maken en waarom is dit belangrijk? We zetten de antwoorden op de belangrijkste vragen voor je op een rij. Aan de hand van wat de stichting doet en de 5 vermeldingen waar je mee te maken kan krijgen.

Wat doet de Stichting CIS?

Ten eerste, wat doet de Stichting CIS eigenlijk? De kans is groot dat je er niet lang geleden nog nooit over had gehoord. Tot een verzekeraar (vast)stelde dat je fraude hebt gepleegd. Of je daarvan beschuldigt, ook als dit wat jou betreft niet waar is.

De verzekeraar registreert dan jouw (persoons)gegevens in de databank, waarvoor het gebruik maakt van het Extern Verwijzingsregister (EVR). De Stichting CIS houdt dat register bij, al doet het meer dan alleen de zaken rondom fraude. De stichting is wat dat betreft vergelijkbaar met het BKR, waar een registratie ook niet altijd negatief hoeft te zijn.

CIS staat voor Centraal Informatie Systeem. Het is een organisatie speciaal voor verzekeraars en gevolmachtigden, omdat ze er belangrijke gegevens kunnen registreren. Als je een vermelding hebt bij de Stichting CIS betekent dit dat je voorkomt in de databanken van de stichting.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Stichting CIS

soorten vermeldingen

Afhankelijk van het type vermelding kan het vervelende gevolgen hebben. Toch staat in Nederland zo’n 13 miljoen personen en bedrijven geregistreerd, waardoor dit niet altijd negatief hoeft te zijn. We zetten de belangrijke vermeldingen bij de Stichting CIS op een rij:

 • Claimmeldingen (CM)
 • Waarborgfondsmelding onverzekerden
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid
 • Vertrouwelijke Mededelingen (VM)
 • Extern Verwijzingsregister (EVR)

1. Claimmeldingen (CM)

Binnen de soorten registraties bij de Stichting CIS is dit een populaire variant. Het gaat om schademeldingen, die ontstaan als je een schadeclaim doet bij jouw verzekeraar. Het gaat om een ‘ongekleurde’ melding, omdat er alleen sprake is van de feitelijke informatie.

De CM heeft geen nadelige gevolgen voor jou als verzekerde. Houd er wel rekening mee dat je de vermelding moet doorgeven, als een nieuwe verzekeraar daarom vraagt. En met een aantal vermeldingen, kan het zijn dat een nieuwe verzekeraar je geen verzekering wil aanbieden.

Tip: iets aan de registratie doen of die zelfs verwijderen? Dat kan alleen als de CM feitelijk onjuist blijkt te zijn.

2. Waarborgfondsmelding onverzekerden

Raak je betrokken bij een schade en ben je op dat moment niet verzekert? Dan wordt er een melding bij de Stichting CIS gemaakt. Het gaat om een waarborgfondsmelding onverzekerden. De stichting registreert de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter of de bestuurder van het voertuig.

3. Ontzegging van de rijbevoegdheid

Wordt je de rijbevoegdheid ontzegd? Verzekeraars maken daarvan een melding in de databanken van de Stichting CIS. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat de politierechter u een ontzegging oplegt voor de rijbevoegdheid. Je kunt daarbij denken aan situaties waarin je te veel alcohol gebruikt. Toch kan het daarnaast ook om anderen redenen gaan, waardoor de vermelding kan ontstaan.

4. Vertrouwelijke Mededelingen (VM)

Naast de ‘ongekleurde’ vermeldingen kunnen verzekeraars ook een Vertrouwelijke Melding (VM) maken. In dat geval spreekt de verzekeraar er een waardeoordeel bij uit. Dat komt voor in twee belangrijke situaties:

 • Beëindiging vanwege niet of onvoldoende verzekeringsovereenkomst
  Vindt een verzekeraar dat je de verzekeringsovereenkomst niet of onvoldoende nakomt? Dan kan die besluiten om de verzekering te beëindigen. Het gaat dan om een melding met informatie zoals ‘Royement in verband met niet nakomen contractuele verplichtingen’. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als je te weinig bewijs aanlevert, bij een schadeclaim die je indient. Daarnaast krijg je hiermee te maken als je de premie niet of niet op tijd betaalt.
 • Beëindiging om andere bijzondere reden
  Is er sprake van een andere bijzondere reden voor beëindiging? Verzekeraars kunnen die opgeven, bijvoorbeeld ‘In verband met schadeverloop’. Dat betekent in de praktijk dat je te veel claims hebt ingediend, waardoor de verzekeraar je niet meer wil verzekeren.

5. Extern Verwijzingsregister (EVR)

Tenslotte kan het gaat om een vermelding in het Extern Verwijzingsregister bij de Stichting CIS. In dat geval is de verzekeraar van mening dat je fraude pleegt of daar een poging toe doet.

Ben je bijvoorbeeld niet eerlijk over een schade- of strafrechtelijk verleden? Dat kan voor de verzekeraar aanleiding zijn om zo’n melding te maken. Een vervelende situatie, die ook onterecht kan ontstaan.

Tip: je kunt zelf je registratie bij de Stichting CIS opvragen, en op die manier ook eventueel verwijderen. Gebruik het inzageformulier , om aan te geven dat je graag meer informatie wilt ontvangen. Als de vermelding onjuist of onterecht blijkt is het mogelijk om die te laten verwijderen.

Stichting CIS en meer veel gestelde vragen

Bij de Stichting CIS kunnen verschillende vermeldingen ontstaan, die niet altijd negatieve gevolgen hoeven te hebben. Het is in plaats daarvan mogelijk dat het bijvoorbeeld gaat om een schademelding. Er komen er in de databanken van de stichting zo’n 13 miljoen voor, waardoor je daarmee in ieder geval niet de enige bent.

We geven je graag antwoord op de veel gestelde vragen rondom de autoverzekering, bijvoorbeeld als je meer wilt weten over de Stichting CIS. En over de vermeldingen waar je mee te maken kunt krijgen, net als de gevolgen daarvan in de praktijk.

Meer weten over de stichting CIS of heb je vragen over de dekkingen en voorwaarden? Bel ons of gebruik het contactformulier op onze contactpagina. We horen graag van je.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23