Wegenbelasting berekenen

Wegenbelasting berekenen

Heffing en besteding wegenbelasting

De motorrijtuigenbelasting wordt geheven over het bezit van een auto en niet over het gebruik. Of iemand veel rijdt of weinig, het bedrag is gelijk. De motorrijtuigenbelasting wordt opgelegd door de centrale overheid en geïnd door de belastingdienst. Bovenop de motorrijtuigenbelasting betalen houders van personenauto’s en motoren ‘provinciale opcenten’.

Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de provincie waarin men woont. Deze belasting was oorspronkelijk ingevoerd om aanleg en onderhoud van wegen te bekostigen, redenerend vanuit het profijtbeginsel: diegene die van de wegen gebruik maakt betaalt daar dan ook voor.

De motorrijtuigenbelasting is nu geen ‘doelbelasting’ meer – het geïnde bedrag wordt niet meer automatisch aan de wegen of de infrastructuur besteed. De inkomsten uit de wegenbelasting overstijgen dan ook de uitgaven aan het wegenonderhoud. Het geld gaat naar de algemene middelen, dit geldt voor het Rijk en voor de provincie. Voor de provincie zijn de ‘provinciale opcenten’ verreweg de belangrijkste inkomstenbron.

Hoogte van de belasting

De hoogte van de belasting is afhankelijk van het gewicht en het type van het voertuig (personenauto, vrachtauto, autobus), het gebruik (privé of zakelijk), de soort brandstof (benzine, diesel, lpg), de provincie waarin de houder van het voertuig woont en de leeftijd van het voertuig (voertuigen ouder dan 25 jaar zijn vrijgesteld van deze belasting mits de datum van eerste toelating vóór 1 januari 1987 is).

De houder van een auto gaat belasting betalen vanaf het moment dat het kentekenbewijs op zijn naam staat. Het maakt niet uit of er gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, staat de auto altijd op privé-terrein of in een garage, dan moet toch motorrijtuigenbelasting betaald worden.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Aanvang en einde belasting

De motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld per 3 maanden. Betalen kan per maand, kwartaal of per jaar. De datum waarop de tijdvakken beginnen, hangen af van de afgiftedatum van het kentekenbewijs deel I of deel IA. Bij nieuwe auto’s gaat het eerste tijdvak in op de datum waarop het kentekenbewijs op naam wordt gezet. Bij verkoop van de auto stopt de plicht om belasting te betalen. De verkoper moet wel over een vrijwaringsbewijs beschikken. Zo weet de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat de auto niet meer op naam van de voormalige eigenaar staat. De plicht om belasting te betalen, gaat over naar de koper. Bij particuliere verkoop, vindt overschrijving van een auto plaats op het postkantoor.

Vrijstellingen wegenbelasting

Oude auto’s
Voor sommige voertuigen ouder dan 25 jaar hoeft geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden, zij kregen automatisch vrijstelling op het moment dat het voertuig ouder dan 25 jaar werd. Deze regeling is in 2008 aangepast. Op 1 januari 2012 werd de vrijstellingsregeling voor voertuigen van 25 jaar en ouder bevroren. Dit wil zeggen dat alle voertuigen met een constructiedatum (dit is niet de datum van eerste toelating) van na 31-12-1986 niet meer in aanmerking kwamen voor vrijstelling.

Per 1 januari 2012 is er een wijziging doorgevoerd in de regeling. In het kader van de overgangsmaatregel vindt vrijstelling van motorrijtuigenbelasting eveneens plaats als bij motorvoertuigen uit 1987 na de datum van de eerste tenaamstelling minimaal 26 jaar zijn verstreken (2013), bij auto’s uit 1988 na de datum van de eerste tenaamstelling minimaal 27 jaar zijn verstreken (2015), er bij auto’s uit 1989 na de datum van de eerste tenaamstelling minimaal 28 jaar zijn verstreken (2017) én bij auto’s uit 1990 na de eerste tenaamstelling minimaal 29 jaar zijn verstreken (2019). Voor vrachtauto’s en autobussen geldt deze vrijstelling alleen als deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

Per 1 januari 2014 is de vrijstelling deels afgeschaft. De leeftijdsgrens blijft 25 jaar voor voertuigen op benzine en is ´om milieuredenen´ 40 jaar geworden voor auto´s op LPG en met dieselmotor, met voor benzinevoertuigen van 25 tot 40 de mogelijkheid van een ´kwarttarief´. De Stichting Vrijstelling Oldtimer stelt dat deze wijzigingen onrechtmatig zijn en bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat der Nederlanden.[8][9]

Zuinige auto’s

Per 1 april 2010 betalen de bezitters van personenauto’s met een zeer lage CO2-uitstoot geen motorrijtuigenbelasting meer. Deze vrijstelling vervangt het zogenaamde ‘kwarttarief’, dat vanaf 1 april 2009 gold. Het kwarttarief hield in dat bezitters van personenauto’s met een lage CO2-uitstoot minder motorrijtuigenbelasting betalen: zij betalen een kwart van het tarief voor personenauto’s met hetzelfde gewicht.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen mag de uitstoot van auto’s met een dieselmotor maximaal 95 gram CO2 per kilometer zijn. Voor auto’s met een andere motor is de maximale uitstoot 110 gram CO2 per kilometer. Auto’s die op bio-ethanol rijden vallen niet onder de vrijstelling omdat ze aanzienlijk meer CO2 uitstoten.

Volgens het Regeerakkoord 2012 wordt ook deze vrijstelling per 01-01-2014 afgeschaft. Voor de meeste auto’s is vanaf 1 januari 2014 weer wegenbelasting verschuldigd. Alleen zeer schone auto’s, met een CO2-uitstoot van minder 50 g/km, profiteren nog twee jaar langer van de regels.

Wegenbelasting berekenen

Veel mensen hebben geen idee hoe de wegenbelasting precies tot stand komt. De meest gehoorde klacht is dan dat het lastig is om motorrijtuigenbelasting te berekenen. Hier zit zeker een kern van waarheid in, want het is een redelijk complex verhaal en je kunt dan ook niet zomaar even zeggen hoe hoog de wegenbelasting precies zal zijn.

Wegenbelasting berekenen neemt dus wel wat tijd in beslag.

Zeker ook omdat er eigenlijk ieder jaar wel een aantal veranderingen plaatsvinden in de wegenbelasting. Om de motorrijtuigenbelasting te berekenen is het dus ook goed om in de gaten te houden wat de overheid voor beslissingen neemt op dat gebied. Het was bijvoorbeeld lang zo dat zuinige auto’s geen wegenbelasting hoeven te betalen, waardoor je als bezitter van een zuinige auto niks te maken hebt met het wegenbelasting berekenen.

Sinds 1 januari 2014 is deze vrijstelling echter vervallen, waardoor ook deze mensen de moeite moeten nemen om de wegenbelasting te berekenen.

Hoeveel u kwijt bent aan de wegenbelasting is afhankelijk van een aantal factoren:

  • het soort voertuig
  • de eigen massa van het voertuig
  • de provincie waarin u woont
  • de toegestane maximum massa
  • de soort brandstof
  • het aangegeven tijdvak
  • het aanwezig zijn van een koppelinrichting

Wilt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, dan kunt u gebruikmaken van de rekenhulp en de wegenbelasting berekenen. Hoe hoog de motorrijtuigenbelasting is voor uw vrachtauto, kunt u opzoeken in de tabel voor motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s.

De nieuwe oldtimer wegenbelasting

In de nieuwe wegenbelasting voor oldtimers zijn alleen oldtimers ouder dan 40 jaar vrijgesteld van wegenbelasting. Bovendien komt er een overgangsregeling voor auto’s die op benzine rijden en enkele andere motorrijtuigen die tussen de 26 en 40 jaar oud zijn.

Hiervoor geldt dat ze een kwart van de MRB over het hele jaar moeten betalen, maar de auto’s mogen niet in januari, februari en december van de openbare weg gebruik maken. Auto’s die op diesel of LPG rijden van 26 tot 40 jaar oud komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

Wanneer u in het bezit bent van een voertuig dan komen daar ook andere kosten bij kijken als allen de verzekering en brandstof. Ook moet u belastingen betalen en de afschrijving van uw auto kosten ook geld. Hoeveel wegenbelasting u moet betalen ligt aan een aantal factoren zoals de plaats waar u woont, gewicht van het voertuig en soort voertuig.

Auto verkocht?

Heb je jouw auto verkocht? Dat hoef je ook geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen. Je moet het kenteken op het postkantoor laten overschrijven naar de nieuwe eigenaar. Vervolgens ontvang je dan een vrijwaringsbewijs.

Als je de auto verkoopt aan een autobedrijf, ontvang je van het bedrijf het vrijwaringsbewijs. De belastingdienst betaalt je de teveel betaalde belasting terug.

Gebruikt je jouw auto voor langere tijd niet, dan kun je jouw auto ook laten schorsen. Je kunt een schorsing aanvragen bij het RDW of de grotere postkantoren. Een schorsing mag maximaal 1 jaar duren.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23