gezinsongevallenverzekering

De gezinsongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dus kun je daarvoor maar het beste zo goed mogelijk verzekerd zijn. Want hoe goed je ook oplet: het kan iedereen overkomen. Thuis, op je werk, in het verkeer of misschien tijdens het beoefenen van je favoriete sport. De gezinsongevallen verzekering verzekert je van een eenmalige uitkering wanneer jij of een gezinslid invalide wordt of overlijdt. Deze uitkering gebruik je bijvoorbeeld voor woningaanpassingen, of de extra zorgkosten. Een gezinsongevallen verzekering is een aanvullende en dus geen wettelijk verplichte verzekering.

Wat is precies een gezinsongevallen verzekering?

Veel mensen denken bij het horen van de term ‘ongevallen’ direct aan het verkeer en dus aan een verzekering die voor bezitters van motorvoertuigen is. Dit is echter niet juist. Voor autobezitters is de wettelijk verplichte WA-autoverzekering noodzakelijk. Ook kun je kiezen voor de beperkt casco of volledig casco vorm. Wat de autoverzekering precies dekt, is afhankelijk van de vorm, maar ook van de maatschappij zelf. Een standaard autoverzekering dekt geen persoonlijke schade. Daarvoor heb je een aanvullende verzekering nodig. De gezinsongevallenverzekering is dus geen verzekering die je voor uitsluitend je auto afsluit. Een dergelijke verzekering is een sommenverzekering.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

gezinsongevallenverzekering

Hoe wordt de uitkering van de gezinsongevallen verzekering bepaald?

Ben jij of een gezinslid slachtoffer van een ongeval en word je blijvend invalide? Dan krijg je, wanneer je over een gezinsongevallen verzekering beschikt, een uitkering. Hoe hoog deze is, dat hangt af van de mate van invaliditeit. Dit wordt door een arts vastgesteld. In de polis van je gezinsongevallen verzekering staat beschreven wat de hoogte van de uitkering per mate van invaliditeit is. Vanzelfsprekend is de uitkering hoger naarmate er sprake is van een ernstiger vorm van invaliditeit.

Wat valt er allemaal onder een gezinsongevallen verzekering

Hoe een gezinsongevallen verzekering er precies uitziet, is afhankelijk van de maatschappij waar je je verzekering hebt afgesloten. Meestal bestaat de dekking uit vier verschillende categorieën: overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de kosten van geneeskundige behandelingen. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk om tandartskosten die het directe gevolg van een ongeval zijn, te verzekeren. Meestal doet men echter om de twee eerstgenoemde redenen een beroep op de verzekering. Is er sprake van overlijden, dan wordt het gehele bedrag uitgekeerd.

De ongevallenverzekering voor inzittenden: het verschil

Vaak wordt de gezinsongevallen verzekering verward met de ongevallenverzekering voor inzittenden. Niet zo vreemd, want de twee termen lijken veel op elkaar. Maar wat is een ongevallenverzekering voor inzittenden ook alweer? Een ongevallenverzekering voor inzittenden is een aanvullende verzekering op een autoverzekering. Overlijd jij of een van je passagiers na een ongeval of wordt er iemand blijvend invalide? Dan krijg je een vast bedrag uitbetaald. Zelfs als de bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. Het bedrag is niet afhankelijk van de daadwerkelijk geleden schade, zoals bij een schadeverzekering voor inzittenden wel het geval is.

De gezinsongevallen verzekering versus aanvullende autoverzekeringen

Een gezinsongevallen verzekering is dus iets anders dan een ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto (ook wel de ongevallen inzittendenverzekering genoemd). Jij en je gezinsleden zijn met een gezinsongevallen verzekering verzekerd van een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Dit geldt niet wanneer jullie een auto-ongeval krijgen. Ook mensen buiten je gezin om, bijvoorbeeld de collega die je af en toe bij de bushalte afzet, of de bejaarde buurvrouw die je even naar de huisarts brengt vallen niet onder de verzekering. Om je gezin en andere personen in deze situaties te dekken, heb je een aanvullende autoverzekering nodig.

Kortom: de gezinsongevallen verzekering en de ongevallenverzekering voor inzittenden keren allebei uit bij blijvende invaliditeit en overlijden, echter in andere situaties. Op de tweede verzekering kun je terugvallen wanneer er sprake is van een ongeval met een motorvoertuig, de eerste verzekering keert uit wanneer er sprake is van een andere oorzaak. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan verdrinking, of een dodelijke allergische reactie op een wespensteek. De twee overlappen elkaar dus geenszins. Dubbel verzekerd ben je dus niet wanneer je allebei de verzekeringen afsluit.

Is alleen een zorgverzekering niet genoeg?

Via autoverzekeraar.nl kun je de premiehoogte van een gezinsongevallen verzekering berekenen. Veel mensen vragen zich echter af of het wel nodig is om deze verzekering af te sluiten. Hij mag dan wel geen overlap hebben met de ongevallen inzittendenverzekering, maar we beschikken toch ook allemaal over een zorgverzekering? De waarheid is echter dat, zelfs wanneer je ook aanvullende verzekeringen naast je basiszorgverzekering hebt, de dekking niet altijd toereikend is wanneer er sprake is van een ernstig ongeval. Je hebt de gezinsongevallen verzekering dus nodig om je extra tegen zwaar letsel of overlijden te beschermen.

Wanneer keert een gezinsongevallen verzekering niet uit?

Soms keert een gezinsongevallen verzekering niet uit. Alhoewel de kleine lettertjes per verzekeraar verschillen, zitten de meeste maatschappijen grotendeels op één lijn. Is het ongeval ontstaan door een ziekte waarvan bij jou of een gezinslid al sprake was? Dan keert je verzekeraar niet uit. Dit doet hij ook niet wanneer blijkt dat het ongeval met opzet is veroorzaakt. Vaak ben je wel verzekerd voor ongevallen op je werk, tenzij je in een risicovolle beroepsgroep valt. In ieder geval dient een ongeval zich plotseling en onvoorzien voor te doen.

Ongevallen naar aanleiding van sommige specifieke situaties worden alleen gedekt wanneer je daar op de voorhand voor had gekozen en hier dus ook extra premie voor betaalt. Dit is vaak het geval bij motorrijden,. Doorgaans worden ongelukken die ontstaan door risicovolle sporten niet door verzekeraars vergoed. Ook wanneer het ongeval onder invloed van alcohol of drugs heeft plaatsgevonden, hoef je niet op je verzekeraar te rekenen.

Jouw gezinsongevallen verzekering berekenen bij Autoverzekeraar.nl

Overweeg jij een gezinsongevallen verzekering af te sluiten en ben je benieuwd naar de maandelijkse kosten die daaraan verbonden zijn? Laat Autoverzekeraar.nl je dan het nodige inzicht geven. Vul de basisgegevens van de beoogde verzekerden in, net als de risico’s waarvoor je je wilt laten dekken en de hoogte van een eventuele uitkering, en Autoverzekeraar.nl gaat aan de slag met het berekenen van je premie. Een gezinsongevallen verzekering afsluiten kan niet eenvoudiger.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23