opstalverzekering berekenen

Opstalverzekering vergelijken

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd. Een opstalverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Het artikel brandverzekering omschrijft de brandverzekeringen in het algemeen.

DEKKING

De diverse verzekeraars hebben vaak eigen namen waarmee ze de dekking van de opstalverzekering omschrijven. Deze dekkingen komen vaak overeen met de uitgebreide, extra uitgebreide of alle van buiten komende onheilen dekking, zoals omschreven op de pagina brandverzekering.

GLAS

Het in het gebouw aanwezige glas, voor zover bestemd voor lichtdoorlating, kan tegen extra premie worden meeverzekerd. In sommige verzekeringen is de glasdekking standaard opgenomen.

opstalverzekeringBij glas in lood, gebrandschilderd glas en andere bijzondere glassoorten wordt vaak een premieopslag gevraagd.

Glas is verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen, in feite dus tegen ongeveer alles wat er met het glas kan gebeuren. Bij dubbel glas is het doorslaan van ruiten (vocht in de ruit) niet gedekt. In dergelijke gevallen is er sprake van een eigen gebrek.

De fundering van een gebouw is niet standaard verzekerd. Wanneer een gebouw helemaal verloren gaat is het tenslotte te verwachten dat de fundering er nog is. Door een ontploffing (bijvoorbeeld in de CV ketel) kan de fundering ontwricht raken.

MEEVERZEKEREN

De fundering kan daarom worden meeverzekerd.
Doorgaans wordt het verzekerd bedrag dan verhoogd.
Steeds meer verzekeraars gaan ertoe over de fundering standaard te verzekeren op de opstalverzekering.

VERZEKERDE SOM

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:

  • het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
  • het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
  • het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Ook kan het voorkomen dat hetzelfde object dubbel verzekerd is. Deze gevallen worden respectievelijk genoemd:

  • onderverzekering;
  • oververzekering;
  • dubbelverzekering.

Bij een opstalverzekering dient de herbouwwaarde verzekerd te worden. De herbouwwaarde komt overeen met de kosten die moeten worden gemaakt om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de hand van de gemiddelde stijging of daling van de bouwkosten, zoals jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend.

Opstal gebouwen

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object.

Een schutting is eveneens een opstal. Bomen en struiken worden ook wel aangeduid met houtopstand maar zijn geen opstallen.

Er kan een horizontale grens worden aangebracht tussen de grond en het bouwwerk, of het gewas dat zich erop bevindt, een recht van opstal. Zonder opstalrecht vindt namelijk natrekking plaats van het gebouw door de grond.

Het in eigendom hebben van een opstal geeft bijhorende rechten en plichten. Aan een natuurlijk of rechtspersoon kan via een notariële akte recht van opstal verleend worden. Recht van opstal kan ook ontstaan door verjaring.

Een opstal kan ook gedeeltelijk over een waterloop of weg heen zijn gebouwd; dan is er sprake van een overkluizing. Andere bouwwerken kunnen ook in de grond zitten (en zijn dus geen opstal), zoals kelders, rioleringsstelsels, vaarwegen, bruggen, funderingen enz.

Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 12% extra korting
Hoe meer verzekeringen in het pakket, hoe meer korting je krijgt op je premie.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23