rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch geschil of een conflict over een contract of overeenkomst kan hoge kosten met zich meebrengen. Indien u geen rechtsbijstandverzekering hebt, moet u deze kosten voor eigen rekening nemen.

Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden, maar u kunt ook te uitgebreid, en dus te duur, verzekerd zijn.

rechtsbijstandverzekeringDe naam rechtsbijstandverzekering zegt het eigenlijk al. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een aankoop, privacy of je huurcontract of met de buren.

Maar ook als je betrokken raakt bij een verkeersongeluk met vervelende gevolgen kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een advocaat bij een geschil is namelijk erg duur, zeker voor jongeren en studenten onbetaalbaar.

Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Ook heeft u soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandsverzekeraar een drempel of franchise.

Soorten en dekkingen rechtsbijstand

Bij deze verzekering kun je vaak zelf kiezen in welke gevallen je gebruik wilt kunnen maken van rechtsbijstand. Je kunt hiervoor een keuze maken uit verschillende dekkingen:

 • Consument: bijvoorbeeld een conflict over het kopen of huren van dingen of met jouw internetprovider.
 • Inkomen: bijvoorbeeld (dreigend) ontslag of een ander conflict met jouw werkgever. Vaak valt hier ook een conflict met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.
 • Wonen: bijvoorbeeld een conflict met de verhuurder van je woning of rondom de aankoop van een huis. Meestal valt een conflict met de buren ook onder deze dekking.
 • Verkeer: voor conflicten die ontstaan waarbij jij als bestuurder van een auto of motor of als fietser of voetganger betrokken bent.

Over het algemeen worden de volgende soorten rechtsbijstandverzekeringen aangeboden:

 • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering;
 • Verkeersrechtsbijstandverzekering;
 • Gezinsrechtsbijstandverzekering;
 • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor geschillen rond het verzekerde motorrijtuig, zoals:

 • Verhaalrechtsbijstand, het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde;
 • Strafrechtsbijstand, de verzekerde wordt strafrechtelijk vervolgd wegens verkeersovertreding of -misdrijf. Geen dekking wordt verleend bij een opzettelijk gepleegd misdrijf of bij een eenvoudige verkeersovertreding die voorkomen had kunnen worden;
 • Rijbewijsrechtsbijstand, rechtsbijstand bij de teruggave van het rijbewijs of het motorrijtuig bij inbeslagname door een overheidsinstantie;
 • Contractrechtsbijstand, in verband met de aankoop, reparatie of het onderhoud van het motorrijtuig.

Een verkeersrechtsbijstandverzekering biedt dezelfde dekking als de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering. Verschil is, dat de verzekering niet is gekoppeld aan één motorrijtuig maar dat er dekking bestaat voor het hele gezin, voor gebeurtenissen die samenhangen met het deelnemen aan het verkeer.

Bij een gezinsrechtsbijstandverzekering wordt dekking geboden voor:

 • Verhaalrechtsbijstand;
 • Strafrechtsbijstand;
 • Arbeidsrechtelijke rechtsbijstand;
 • Rechtsbijstand op het terrein van sociale wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheden;
 • Rechtsbijstand bij contractuele geschillen;
 • Rechtsbijstand op het terrein van personen-, familie-, erf- en administratief recht (zoals een geschil met de gemeente over een bouwvergunning.

Vaak is het mogelijk één of meerdere onderdelen van dekking uit te sluiten, waardoor een korting op de premie wordt verleend. Echtscheiding is niet meeverzekerd (in sommige gevallen is mediation bij echtscheiding wel verzekerd). Bij sommige verzekeraars is het (tegen extra premie) mogelijk geschillen met de fiscus en omtrent het vermogen mee te verzekeren.

Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23