Brommerverzekering vergelijken

Brommerverzekering vergelijken

Een gewoon goede brommerverzekering tegen een aantrekkelijke premie.

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Brommerverzekering vergelijken

Uw brommer wilt u goed verzekeren. Met de brommerverzekering van Autoverzekeraar.nl bent u verzekerd van een goede dekking. U kunt zelf uw brommobiel verzekering samenstellen door uit verschillende mogelijkheden te kiezen.

Het is in Nederland wettelijk verplicht wanneer u een brommer bezit een brommerverzekering af te sluiten. U moet uw brommer verzekeren. Wat de kosten van een brommerverzekering bedragen en welke brommobiel verzekering een goede keus is hangt van een aantal factoren af.

De kosten van een brommerverzekering hangen af van een aantal factoren waaronder uw woonplaats, aanschafwaarde van de brommer en het type brommer verzekering dat u wilt afsluiten.

Kenteken

De bromfietskentekenplaat moet u voor alle bromvoertuigen gebruiken die onder de definitie van een bromfiets vallen. Hier vallen de volgende voertuigen onder : bromfietsen (brommers), snorscooters, snorfietsen, bromscooters en ook brommobielen, elektrische steps. Hiernaast ook nog de fietsen met een hulpmotor waarbij u niet altijd hoeft mee te trappen voor de aandrijving.

Brommers gele kentekenplaat , blauwe voor de snorfietsen

Het is nooit toegestaan om met een snorfiets of bromfiets op autosnelwegen en autowegen te rijden. Met een motorfiets is dat geen probleem. Bromfietsers rijden normaal gesproken op de rijbaan, tenzij anders aangegeven: een fietspad / bromfietspad is zowel voor iedere fietser als bromfietser verplicht. Meestal laten wegbeheerders de bromfietsen binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. En buiten de bebouwde kom op het fietspad. De maximum snelheid van een brommer is 45 km/uur op de rijbaan. Rijdt men op een fiets / bromfietspad dan is de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km/uur en buiten de bebouwde kom 40 km/uur.

Brommerverzekering tips

Draag altijd een helm wanneer u op uw brommobiel gaat rijden. Wanneer u een ongeluk krijgt en geen helm draagt kan uw brommobiel verzekering of de brommerverzekering van de tegenpartij besluiten de medische kosten niet te vergoeden. Medische kosten bij ongevallen lopen vaak snel hoog op, deze kosten dient u in dit geval zelf te voldoen. Ga nooit onder invloed met uw brommer rijden, ook in dit geval dekt de verzekering de lichamelijke en materiële schade bij ongevallen niet. Ook in gevallen waarin sprake van een opgevoerde brommer is of de brommerverzekering op naam van de ouders is afgesloten dekt de brommerverzekering de schade niet.

wettelijke aansprakelijkheid (WA)

De wet verplicht iedereen die op een brommer rijdt zich te verzekeren tegen schade die u bij anderen veroorzaakt – de wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA-dekking omvat schade die u een ander toebrengt tot € 2.500.000,– voor materiële schade en € 6.000.000,– voor letselschade per schadegebeurtenis. De premie voor de WA – brommerverzekering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, uw postcode en no-claim korting.

WA + Diefstal
Bij een WA + diefstal brommerverzekering ben je naast de wettelijke aansprakelijkheid met deze dekking niet alleen verzekerd tegen schade, maar vergoedt het ook diefstal, inbraak en brand- of stormschade aan je eigen bromfiets. De verzekering vergoed niet de schade die je zelf veroorzaakt aan je eigen brommer. De WA Casco verzekering dekt dit wel.

WA + Volledig Casco (All Risk)
Wij raden de WA Casco brommerverzekering aan voor bromfietsen jonger dan vier jaar. Met onze WA Casco brommerverzekering verzekert u zich naast de WA en WA Diefstal dekking ook voor schade die veroorzaakt wordt aan uw eigen voertuig door botsen, omslaan en slippen. U bent via Cascodekking verzekerd voor vrijwel alle risico`s.

aanvullende dekkingen brommerverzekering

De basisverzekering van de brommerverzekering verzekert uitsluitend medische zorg in de basis. Veel vormen van medische zorg zijn niet verzekerd. Zorgverzekeraars bieden verschillende vormen van aanvullende dekking aan. Variërend van een beperkte aanvullende dekking tot de meest uitgebreide aanvullende dekking. Wij helpen u wegwijs te worden in de wirwar van aanvullende dekkingen.

Ongevallen opzittenden verzekering:
Deze biedt recht op een uitkering, ongeacht de schuldvraag, aan alle inzittenden, inclusief de bestuurder. De uitkering vindt plaats na overlijden of bij blijvende invaliditeit. Ook is de dekking van kracht tijdens een noodreparatie of het tanken langs de weg.

Verhaalrechtsbijstand:
Deze verzekering biedt dekking bij uw brommerverzekering voor het verhalen van materiële schade op de tegenpartij, ontstaan bij een verkeersongeval. Hierbij moet u niet alleen denken aan het verhalen van de schade aan uw bromfiets of scooter, maar ook van bijvoorbeeld aan het verhalen van gemaakte huurkosten voor vervangend vervoer en denk ook aan de waardevermindering van uw bromfiets of scooter als gevolg van de schade. Deze is gratis bij de Autoverzekeraar.nl

Schadehulp

Het hebben van schade gebeurt niet dagelijkse voor u. Daarom hebben wij voor u enkele tips opgeschreven.
Mocht er sprake zijn van lichamelijk letsel dan hebben wij aanvullende informatie inzake letselschade.

 • Blijf kalm
 • Breng mensen in veiligheid
 • Zoek een getuige

Zorg er voor dat u ALTIJD de gegevens noteert van één of meerdere getuigen. Ook als de schade een duidelijke zaak blijkt te zijn. Kijk dán pas naar de schade aan uw brommer.

Meestal zijn er wel getuigen maar die gaan vaak weer weg als ze zien dat er geen gewonden zijn. Houd de eerste de beste getuige aan en vraag of hij of zij het gezien heeft. Noteer in dat geval alle gegevens. Het komt namelijk regelmatig voor dat een tegenpartij een ander verhaal aan zijn verzekeringsmaatschappij vertelt. Dan moet u zien aan te tonen dat hij of zij ongelijk heeft. Zonder getuige is dit bijna onmogelijk. Ook uw partner, vriend , kind etc. die bij u op de brommer zitten mogen als getuige dienen. Een onafhankelijke getuige is echter altijd beter.

Om uw schade snel te kunnen afhandelen, ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

 • volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier
 • proces-verbaal (bij vermissing, diefstal, schade met een onbekende tegenpartij of een ander strafbaar feit)
 • pro forma nota
 • aankoopnota’s
 • Zorg dat beide partijen het formulier ondertekenen.

Tips bij schade

 • Vul direct het schadeaangifteformulier in, inclusief de achterzijde. Laat beide partijen het formulier ondertekenen en zorg voor een kopie.
 • Waarschuw altijd de politie. Zij registreren het ongeval en helpen bij het verzamelen van gegevens of het invullen van het formulier.
 • Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade, dan is het niet geoorloofd om zonder toestemming van de Autoverzekeraar.nl schuld of aansprakelijkheid te erkennen. U kunt dan uw recht op schadevergoeding verliezen.

Voorkom diefstal

Veel scooters worden gestolen door ze op een aanhangwagen of in een busje te zetten. Zo hebben dieven alle tijd om het slot open te breken. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit adviseert dan ook om je scooter niet alleen op slot te zetten, maar ook ergens aan te bevestigen (bijvoorbeeld een lantaarnpaal of een fietsenrek). Dit maakt het voor dieven een stuk lastiger! Alleen als je kiest voor een beperkt casco of casco brommerverzekering dan heb je dekking voor diefstal.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

 • Autoverzekeraar.nl

  W. Barentszstraat 47-49

  1782WC Den Helder

  contact pagina

  Bel ons : 0223 - 62 74 23

 • brommerverzekering

  HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23