Schadeclaims

Schadeclaims

Grote regionale verschillen

Het Verbond van Verzekeraars heeft onderzoek gedaan naar het aantal verkeersclaims per provincie. Dit verschilt nogal per provincie. In Groningen dienden verzekerden vorig jaar de minste claims in (20,3 per 1.000 personen), maar steeg dat aantal ten opzichte van 2018 wel, net als in Drenthe, tegen de landelijke trend in.

De provincie Zuid-Holland liet de sterkste daling zien (min acht procent naar 27,4 claims per 1.000 personen). In Noord-Brabant (33,9) en Limburg (32,7) noteerden verzekeraars de meeste schadeclaims na aanrijdingen.

Zondag minste ongelukken

Het aantal verkeersclaims is redelijk gelijkmatig verdeeld over de werkdagen; op vrijdag zijn er de meeste aanrijdingen (zeventien procent).
Dat percentage claims ligt op zaterdag lager, en zondag gebeuren ondanks het fenomeen ‘zondagsrijder’ de minste aanrijdingen.

Visie op veiligheid

Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom met overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren.

Meer informatie: www.verzekeraars.nl/veiligheid

Bron: Verbond van Verzekeraars