goedkope inboedelverzekering

goedkope inboedelverzekering

Met de inboedelverzekering van Autoverzekeraar verzekert u uw spullen bij schade door water, brand, diefstal of vandalisme

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Goedkope Inboedelverzekering

De spullen die in je huis staan zoals kasten, TV en kleding zijn verzekerd met de inboedelverzekering van de Autoverzekeraar/ Woudagroep.nl

Ook verzekerd is schade:

 • bij diefstal in de tuin of op het balkon van bijvoorbeeld je tuinmeubelen
 • aan de verbeteringen die je hebt gedaan in je huurwoning ,indien meeverzekerd
 • van spullen die uit je afgesloten auto zijn gestolen tot € 500,-
 • aan je spullen tijdens je verhuizing
 • veroorzaakt door het opruimen van het puin van bv. de diefstal of brand. Dit tot wel 10% van het bedrag waar je voor verzekerd bent.

Alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren is inboedel. Eveneens tot de inboedel behoort:

 • Kleine huisdieren , ook wel gezelschapsdieren genoemd. Kleine huisdieren (katten, honden, konijnen e.d.). Grote huisdieren behoren niet tot de inboedel.
 • Bromfietsen
 • Fietsen
 • Aanhangwagens
 • Tuinaanleg
 • Accessoires van motorrijtuigen, vaak met een bepaald maximum en vaartuigen.

Kostbaarheden

Voorbeelden van kostbaarheden zijn:

Audio, visuele- en computerapparatuur zoals muziekapparatuur, televisies, computers, iPods, mobiele telefoons. Deze apparatuur is standaard meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
Lijfsieraden die je of jouw gezinsleden op het lijf dragen, zoals armbanden, oorbellen, kettingen en horloges. Sieraden zijn standaard meestal meeverzekerd tot 5% van het verzekerde bedrag.
Andere kostbaarheden zoals een verzameling van dure voorwerpen, een muziekinstrument, een kostbaar Perzisch tapijt en zilveren bestek. Kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd tot meestal 10% van het verzekerde bedrag.

Schade aan inboedel

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Het kan ook voorkomen dat het object dubbel verzekerd is.

 • onderverzekering;
 • oververzekering;
 • dubbel verzekering.

Wat valt er onder inboedelverzekering en opstalverzekering?

Er is een eenvoudig regel om te weten wat er precies gedekt is onder uw inboedelverzekering. Onder de inboedel valt alles wat u op kunt pakken en mee kunt nemen. Alles wat vast zit aan het huis en u niet zo maar kunt weghalen zonder te beschadigen, hoort bij het huis zelf. Vaak ook lastig is de vloer. Wat je kunt meeverhuizen , zoals klik-laminaat, valt dit onder de inboedelverzekering. Is de vloer bijvoorbeeld vastgelijmd en/of vastgespijkerd? Dan behoort het bij het woonhuis.

Buitenhuisdekking

De buitenhuisdekking is een module die je aanvullend bij je Inboedelverzekering kunt afsluiten. Behalve diefstal van tuinmeubelen en wasgoed in je tuin of balkon is schade door diefstal en vandalisme niet standaard meeverzekerd onder de basisdekking van de verzekering. Wanneer je de aanvullende module buitenhuis dekking afsluit krijg je een uitgebreidere dekking voor je kostbaarheden in en buiten je huis en kun je kiezen voor een hoger verzekerd bedrag.

Schade aan tuinmeubilair

Onder tuinmeubilair verstaan we zaken als partytenten, tuinstoelen en -tafels, zonnewijzers en tuinkabouters. Als er geen mogelijkheid was om het tuinmeubilair tijdig veilig binnen te zetten biedt de verzekering vaak dekking voor schade aan het tuinmeubilair door storm en noodweer.

Onderverzekering

Als je een verzekering afsluit voor je spullen, dan moet je aangeven hoeveel die spullen waard zijn. Dat wordt het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Dat is ook het maximale bedrag dat je vergoed krijgt als die spullen bijvoorbeeld verloren gaan bij brand. Is dat bedrag te laag? Dan ben je onderverzekerd. Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. De wet schrijft ook voor dat de schade uitkering in dit geval naar evenredigheid plaats moet vinden.

Kenmerken woonhuisverzekering

Onderverzekering kan voorkomen bij je woonhuis- of opstalverzekering of bij je inboedelverzekering. Bij je inboedelverzekering gaat het om de waarde van je spullen, bij je opstalverzekering om de waarde van je huis. Tenminste: het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te bouwen. Gevolg van onderverzekering is dat je bij schade maar een deel van de werkelijke schade vergoed krijgt. Voorkom onderverzekering.

Garantie tegen onderverzekering

Garantie tegen onderverzekering geeft de verzekeraar af na het invullen van de inboedelwaardemeter. Doorgaans wordt dit geregeld in een clausule. De garantie wordt hiermee door de verzekeraar afgegeven dat bij een schade geen beroep wordt gedaan op onderverzekering. Uiteraard geldt de garantie niet als bij het invullen van de inboedelwaardemeter is gefraudeerd. Voor een aantal zaken ( lijfsieraden , audio- en computerapparatuur en bijzondere bezittingen) geldt meestal een standaarddekking. Bij overschrijding van de waarde van deze zaken bij de standaarddekking, zal men met de verzekeraar overeenstemming moeten bereiken over een hogere dekking.

Inboedelwaardemeter

De bepaling van de inboedelwaarde is volgens de normen en methode van het Verbond van Verzekeraars.
Deze inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 is en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300 m².
De inboedelwaardemeter is het hulpmiddel om op eenvoudige wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, dit voor het geval u den inboedelverzekering wilt wijzigen of afsluiten. Op basis van deze inboedelwaardemeter verlenen wij garantie tegen onderverzekering.
Het puntensysteem is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek door het CVS van een groot aantal huishoudens in Nederland, naar de waarde van de inboedel . De inboedelwaarde kan vrij nauwkeurig worden vastgesteld , heeft dit onderzoek uitgewezen aan de hand van de inkomen en leeftijd van de hoofdkostwinner, hoe het huishouden is samengesteld en de oppervlakte van de woning.
LET OP:
de inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de globale waarde van uw inboedel vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

netto maandinkomen hoofdkostwinner

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Oppervlakte woning

Voor het vaststellen van de oppervlakte van de woning meet u het oppervlak van alle vertrekken en ruimtes die tot de woning behoren.Hieronder worden verstaan woonkamers, (bij)keukens, badkamers/doucheruimtes, slaapkamers, zolder(kamers), overige kamers, kelder, wasruimte, bergruimte/schuur en garage.

Veel gestelde vragen over woonverzekeringen


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Schadeservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 12% extra korting
Hoe meer polissen in je pakket, hoe meer korting je krijgt op je premie.

 • Autoverzekeraar.nl

  W. Barentszstraat 47-49

  1782WC Den Helder

  contact pagina

  Bel ons : 0223 - 62 74 23

 • goedkope inboedelverzekering

  HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23