Arag en Artikel 34 verklaring RDW

Arag en Artikel 34 verklaring RDW

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft haar procedure voor Artikel 34 WAM verklaringen enige tijd geleden aangepast. Wij merken dat de nieuwe werkwijze vragen oproept en informeren u daarom over de doorgevoerde wijzigingen.

Procedure Artikel 34 verklaring RDW aangepast

Indien op de peildatum van de RDW blijkt dat een voertuig niet verzekerd is, ontvangt u een waarschuwingsbrief. U bent gewend dat er met een Artikel 34 verklaring aangetoond dient te worden dat een voertuig op de peildatum verzekerd was. Deze Artikel 34 verklaring is in de nieuwe situatie niet meer nodig.

Nieuwe werkwijze

Voordat een zaak wordt overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voert de RDW nu een hercontrole uit. Hierbij wordt nogmaals gecheckt of het voertuig in het verzekeringsregister staat geregistreerd. Als dat het geval is, zal de RDW de zaak herroepen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door de RDW; er volgt geen boete.

Indien er bij de hercontrole, zes weken na de peildatum, blijkt dat er geen geldige verzekering staat geregistreerd, dan draagt de RDW de zaak over aan het CJIB. Het CJIB verstuurt vervolgens de boete.

Als de zaak reeds is overgedragen aan het CJIB en er blijkt alsnog dat op de peildatum wél sprake was van een geldige verzekering, kan de RDW de zaak laten corrigeren bij de CJIB. In dit geval zal Voogd & Voogd de RDW een aanvullende e-mail sturen. De RDW informeert u vervolgens over de correctie; de boete wordt ingetrokken.

Vernieuwde rechtsbijstandverzekering a.s.r.

De rechtsbijstandverzekering van het a.s.r. Voordeelpakket is vernieuwd.

We zetten de belangrijkste kenmerken voor u op een rij:

– De ‘Basisdekking’ is vervangen voor de ‘Basismodule Consument en Wonen’. Met deze dekking bent u verzekerd voor juridische hulp bij strafzaken. Voor koopwoningen en werelddekking geldt een toeslag op de premie.

– U heeft keuze uit onderstaande aanvullende dekkingen, waarmee u de verzekering kunt afstemmen op de persoonlijke situatie en behoeften van uzelf.

Verkeer: u bent verzekerd als verkeersdeelnemer.

Rechtsbijstand voor eigen motorrijtuigen zijn tegen betaling van een toeslag mee te verzekeren. Inkomen: met deze dekking is juridische hulp bij conflicten over sociale zekerheid en pensioen gedekt.

Voor het onderdeel arbeid is een toeslag van toepassing. Fiscaal en Vermogen: deze module biedt dekking bij conflicten over vermogensbeheer, inclusief scheidingsmediation.

– De premies zijn afgestemd op de gezinssituatie van u.
– Er geldt geen eigen risico, tenzij u kiest voor een eigen advocaat waar geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig is.

ARAG Verhaalservice Verkeer & Letsel

Ons productassortiment is uitgebreid met het nieuwe product Verhaalservice Verkeer & Letsel van ARAG, in samenwerking met 112schade.nl.

We zetten de belangrijkste kenmerken voor u op een rij:

– De eerste schade- en dekkingsbeoordeling wordt uitgevoerd door 112schade. Is de schade veroorzaakt op Nederlands grondgebied? Dan behandelt 112schade.nl de schade. Is de schade echter in het buitenland ontstaan of volgt er een gerechtelijke procedure? Dan levert ARAG uw klant juridische bijstand.

– De scherpe premie bedraagt € 18,- per jaar, exclusief assurantiebelasting.

– Er geldt geen toeslag voor maandbetaling.

MKB pakket uitgebreid met a.s.r.

Ons zakelijke productassortiment is vanaf vandaag uitgebreid met het a.s.r. Voordeelpakket Bedrijven. Dit pakket bevat vrijwel alle schadeverzekeringen die nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit van u te waarborgen.

De belangrijkste voordelen van het Voordeelpakket
Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waarmee u een verzekering op maat heeft. Bovendien is er per branche een vaste pakketkorting van toepassing.

Het Voordeelpakket Bedrijven bestaat uit de volgende verzekeringen:

– Gebouwen en bedrijfsmiddelen: Bedrijfsgebouw, Inventaris/goederen, Glas, Reconstructiekosten, Extra kosten en Computer/Electronica
– Bedrijfsschade
– Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
– Rechtsbijstand voor bedrijven
– Eigen vervoer