letsel passagier

letsel passagier

Onder de WA-dekking valt ook eventueel letsel van uw passagier, hierbij moet wel vast staan dat u de veroorzaker bent van de schade en wordt hiermee uw schadeclaim ook verhoogd.

Het afwikkelen van letselschade op de WA-dekking kan soms jaren duren, wat uiteraard niet gewenst is tijdens de periode van herstel. Ook is eventueel letsel van een bestuurder NIET meeverzekerd onder de WA-dekking.

De inzittendenverzekering: Overbodige luxe?

Gelukkig zijn er naast de verzekering voor de auto zelf (WA (Beperkt) Casco) en onze gratis verhaalservice ook verschillende mogelijkheden om je auto aanvullend te verzekeren.

Een ongevallen inzittendenverzekering biedt extra dekking voor eventuele schade die de bestuurder of een passagier oploopt. Daarnaast maakt het ook niet uit of je het ongeval zelf hebt veroorzaakt!

Bij de inzittendenverzekering zijn er 2 varianten:

Ongevallen Inzittenden:
Bij de ongevallenverzekering is er dekking voor overlijden blijvende invaliditeit.
Hiervoor staat er een vast bedrag per letselvorm op uw polis gespecificeerd en daarnaast kun je ook aangegeven hoeveel zitplaatsen u wenst te verzekeren.
Schadeverzekering Inzittenden:
Deze verzekering is voor een kleine verhoging af te sluiten, echter is de dekking een stuk uitgebreider. Ook zijn automatisch alle inzittenden verzekerd die maximaal in de auto mogen zitten, je hoeft geen zitplaatsen op te geven zoals bij de ongevallenverzekering.

Bij de schadeverzekering inzittenden is er ook dekking voor tijdelijk letsel, en wordt schade aan de kleding ook vergoed. Ook kun je recht hebben op huishoudelijke hulp, smartengeld of een aanpassing in de woning bij blijvend letsel.

Ons advies

Zoals je ziet is een inzittendenverzekering geen overbodige luxe, en kunt u voor een paar euro meer per maand een belangrijk risico (letsel) alsnog goed verzekeren.

De inzittendenverzekering kan in veel gevallen zelfs de meest belangrijkste aanvullende verzekering zijn omdat hierbij de bestuurder WEL is verzekerd. Ons advies is dan ook om niet te besparen op deze aanvullende verzekering.