Autoweek autoverzekering

Nooit meer teveel betalen voor je autoweek autoverzekering

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Autoweek autoverzekering

Bent u op zoek naar een autoweek autoverzekering? Vergelijk dan ook eens ruim 125 autoverzekeringen op premie en voorwaarden bij de Autoverzekeraar.nl Onze autovergelijkingssoftware toont u binnen enkele minuten de meest goedkope autoverzekering van Nederland. Ook kunt u de voorwaarden inzien en met elkaar vergelijken. Wij zijn er van overtuigd dat u de autoverzekering die u zoekt bij ons zult vinden! Vergelijk nu !

Autoweek

AutoWeek is een uitgave van Sanoma Media Netherlands B.V. – onderdeel Sanoma Media Netherlands Groep. het betreft een magazine ober automerken en autonieuws.

Dekkingen autoverzekering

WA dekking

Deze wa dekking moet u minimaal afsluiten voor uw wa autoverzekering. Het is wettelijk geregeld dat u deze dekking minimaal moet afsluiten. De WA-dekking voor een autoverzekering dekt altijd de schade die u toebrengt naar andere. Andere weggebruikers zijn hierdoor altijd verzekerd. Dit maakt niet uit of het een voertuig of object betreft.

WA plus dekking

Deze dekking word ook wel in de volksmond WA + beperkte casco dekking genoemd. U bent naast een wa dekking ook vaak verzekerd tegen de andere voorkomende schademogelijkheden. U moet dan denken aan bijvoorbeeld: Brand, inbraak, diefstal, joyriding,ruitbreuk, een botsing met loslopende dieren, stormschade, hagelschade en schade door overstroming. Deze gebeurtenissen zijn over het algemeen gedekt. Het is dus altijd aan te raden om de polisvoorwaarden te raadplegen van de desbetreffende verzekeraar om na te kijken of dit ook daadwerkelijk zo is.

WA + volledig casco

Veel mensen kennen deze dekking ook onder de naam van All Risk dekking. Via deze dekking bent u zo uitgebreid mogelijk verzekerd. Dit wil zeggen dan er geen uitgebreidere dekking meer bestaat. U bent verzekerd voor alle voorkomende schade. Dus naast de hierboven omschreven gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld ook nog verzekerd schade door: Botsen, vandalisme,omslaan,aanrijding en te water raken. Heel belangrijk kenmerk is dat niet alleen schade aan derden is verzekerd maar dat schade aan uw eigen voertuig ook verzekerd is, ondanks als het uw eigen schuld betreft.

Uitbreiding van de dekking

Tijdens het samenstellen van de polis kunt u kiezen voor verscheidene aanvullende dekkingen. Voorbeelden hiervan zijn:

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

Deze uitgebreide schade inzittendenverzekeringis voor de bestuurder en passagiers. Daarmee dekt u de werkelijk geleden schade – zowel letsel als materieel – tot een bedrag van € 1.000.000,- ongeacht de schuldvraag.

Pechhulp

Bij pech onderweg zorgt de alarmcentrale ervoor dat uw auto binnen Nederland gratis en ter plekke wordt gerepareerd. Is uw auto niet direct te repareren, dan wordt deze kosteloos vervoerd naar de dichtstbijzijnde garage binnen Nederland of naar uw eigen dealer. Ook verzorgen we het vervoer naar huis van de inzittenden.

Verkeersrechtsbijstand

Raakt u of een van uw medewerkers betrokken bij juridische kwesties rond uw auto (bv. door een ongeval of een probleem met de garage), dan brengt de verkeer rechtsbijstandverzekering uitkomst. Daarmee krijgt u deskundige juridische bijstand voor uw eigen wagenpark. Bij Autoverzekeraar.nl is de verhaalrechtsbijstand gratis!

Premiegrondslag

De premie wordt vastgesteld op grond van de op het polisblad vermelde premie- en inschalingsbepalende factoren waaronder postcode, gewicht en verzekerde waarde. Verzekeringnemer is verplicht onjuistheden en wijzigingen in deze gegevens direct aan verzekeraars mede te delen waarna deze het recht hebben de premie en/of voorwaarden (tussentijds) aan te passen.

Premiebetaling

Verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de premievervaldatum.

Wanbetaling

– Indien verzekeringnemer de aanvangspremie voor de autoverzekering niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door verzekeraars is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. autoweek autoverzekering– Indien verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. – Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat verzekeraars verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand en betaling is uitgebleven. – Verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. – De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door verzekeraars is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. – Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim H
oe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

  • Autoverzekeraar.nl

    W. Barentszstraat 47-49

    1782WC Den Helder

  • HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23