Klik en Go autoverzekering

Nooit meer teveel betalen voor je
klik en go autoverzekering

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Klik en Go autoverzekering

De Klik en Go Autoverzekering is onderdeel van ASR Verzekering N.V. Met deze Autoverzekering kiest u voor een eenvoudig af te sluiten verzekering via Autoverzekeraar.nl met prima voorwaarden tegen een aantrekkelijke premie.

Bij Autoverzekeraar.nl kun je eenvoudig en snel een groot aantal autoverzekeraars met elkaar vergelijken met onze vergelijkingssoftware.

Je krijgt een Top 3 een overzicht van een goedkope autoverzekering voor je auto.

Belangrijkste eigenschappen:

 • Eenvoudig online af te sluiten
 • Geen invloed bij schade buiten (mede)schuld van verzekerde bij bepaalde schaden die vallen onder de volledig cascodekking
 • Geen extra eigen risico voor jeugdige bestuurders bij beperkt casco schaden
 • Geen invloed op Bonus/Malus bij kwaadwillige beschadiging van het voertuig
 • Eigen risico is afkoopbaar

Dekkingen Klik en Go

 • Wettelijke aansprakelijkheid. U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die met of door de auto wordt toegebracht aan anderen en aan hun spullen. En ook voor de schade die daar een gevolg van is.
 • Beperkte cascoschaden: U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene schade aan de auto door onder andere:- brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting; – ruitbreuk – diefstal, inbraak en joyriding. En poging tot diefstal, inbraak en joyriding; – rellen, relletjes en opstootjes (hieronder verstaan wij niet beschadiging met opzet); -storm en door storm vallende of bewegende voorwerpen; een botsing met vogels of loslopende dieren.Maar niet voor schade die ontstaat doordat u door die botsing tegen iets anders botst of iets anders raakt
 • Volledig casco schaden: U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene schade aan de auto door onder andere: – oorzaken als hierboven vermeld onder: Beperkte cascoschaden – botsen, stoten, omslaan, te water of van de weg geraken -ieder ander van buiten komend onheil

Beveiliging

Systeem moet SCM/TNO goedgekeurd zijn. Verplichting voor:

 • Cabriolet softtop tot € 80.000: klasse 3
 • Alle personenauto’s met een cataloguswaarde € 50.000 tot € 80.000: klasse 3
 • Alle personenauto’s met een cataloguswaarde vanaf € 80.000: klasse 4
 • Voor voertuigen van 60 maanden (5 jaar) of ouder gelden er geen beveiligingseisen.

Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen:

 • Geen diefstaldekking

Bedenktijd klik en go verzekering

U kunt een verzekering binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad waarop wij die verzekering voor de eerste keer vermelden, schriftelijk beëindigen. Dit geldt overigens ook bij de anwb autoverzekering , aegon autoverzekering en de abn amro autoverzekering. Deze verzekering is dan vanaf het begin niet van kracht geweest. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering.

Schademelding

Als er een gebeurtenis plaatsvindt waardoor wij eventueel een uitkering of schadevergoeding moeten doen, moet u of de verzekerde die gebeurtenis zo snel mogelijk telefonisch bij ons melden ook moet u ons zo snel mogelijk alle informatie en stukken toesturen die betrekking hebben op de gebeurtenis of de schade.

Online aanvraag

Onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing bij een elektronisch gesloten verzekering. klik en go autoverzekeringDe verzekering is gesloten op de voorwaarde dat het hiernavolgende geldt voor u, de verzekerde(n) en andere belanghebbenden op deze verzekering. Als deze verzekering (ook) is gesloten ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan geldt het hiernavolgende ook voor de hieronder genoemde andere belanghebbenden bij deze verzekering, namelijk:
– de leden van de maatschap;
– de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma;
– de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon;
– de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en
– zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)
– hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer.

In de laatste 8 jaar voor het sluiten van de autoverzekering:

1. is een verzekering als deze of een andere verzekering niet opgezegd;
2. is een verzekering als deze, een andere verzekering of een wijziging van een verzekering niet geweigerd;
3. zijn bij een verzekering als deze of een andere verzekering geen beperkende of verzwarende bepalingen dan wel een hogere premie, toegepast of voorgesteld;
4. bent u of is een andere verzekerde of een hierboven genoemde andere belanghebbende niet als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
a. wederrechtelijke verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
b. wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
c. overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

 • Autoverzekeraar.nl

  W. Barentszstraat 47-49

  1782WC Den Helder

 • HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23