Unigarant autoverzekering

Nooit meer teveel betalen voor je unigarant autoverzekering

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Unigarant autoverzekering

Verzekeringsbedrijf, actief op het gebied van de autoverzekering en van reis- en fietsverzekeringen. In 1972 opgericht, volledige dochter van de ANWB. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoogeveen en biedt werk aan zo’n 400 werknemers. Daarmee is het een van de grootste werkgevers in Zuidwest-Drenthe. Aan de basis van de groei van het bedrijf staat directeur R.A.F. Kamphuis. De visie wordt gevormd door vier verschillende componenten: • Hoger doel: wij helpen u gegarandeerd goed verder. • Gewaagd doel: in 2015 de beste hulpverlener bij schade en pech. • Kernwaarden: helpen, origineel, no-nonsense en gedreven. • Kernkwaliteiten: eigenzinnig ondernemerschap, procesgemak en passie voor onze distributiepartners en hun markt.

Unigarant verzekeringen

Unigarant werkt samen met tussenpersonen , zoals de Autoverzekeraar.nl via Voogd en Voogd met de Unigarant autoverzekering , en partners waardoor ze voor u de beste service en dienstverlening ontwikkelen. Hun partners helpen ze gegarandeerd goed verder.  Ze denken mee en faciliteren hen zodat ook zij service en dienstverlening van topkwaliteit aan u kunnen bieden.

Unigarant op Facebook

Unigarant heeft ook een eigen Facebook pagina. Op deze pagina geven zij u een blik achter de schermen bij Unigarant autoverzekering. Ze houden u ook op de hoogte van het laatste nieuws rondom Unigarant. Daarnaast delen ze op een leuke manier ontwikkelingen rondom onze producten en dienstverlening. Unigarant autoverzekeringUnigarant en UVM Verzekeringsmaatschappij, beide 100% dochter van ANWB, hebben in 2013 een goed resultaat behaald. De combinatie had een totaalresultaat van € 18,4 miljoen (€ 24,5 miljoen in 2016) vóór belastingen en resultaat uit deelnemingen. De premieomzet waarover Unigarant provisie ontvangt laat een lichte daling zien en is uitgekomen op € 264,3 miljoen (€ 295,1 miljoen in 2016). Dit is het effect van het eerder genomen besluit om afscheid te nemen van minder renderende distributiekanalen, waaronder ook gevolmachtigden. In 2013 had dit een uitgesteld negatief effect op de premieomzet. Daarnaast is de financiële crisis en de stijging van de assurantiebelasting van invloed. Consumenten kochten minder auto’s, fietsen en boten en daarbij is de verzekeringsbereidheid voor verschillende kernproducten van Unigarant afgenomen. Desondanks is er een goed resultaat behaald.

Unigarant verzekering opzeggen

Unigarant autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Unigarant.

Wanneer mag de verzekeringnemer de verzekering opzeggen?

1. Per de eerstkomende hoofdpremie vervaldag die op uw polisblad staat. 2. Nadat de verzekering is verlengd, op ieder moment. De teveel betaalde premie betalen wij, na aftrek van administratiekosten, aan u terug. 3. Als u het niet eens bent met de wijziging van de premie en/of voorwaarden zoals bij artikel 5 staat vermeld. 4. Na een schademelding. Tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt over de schade hebben ingenomen en u dit hebben meegedeeld.

Wanneer moet de premie betaald worden?

1. U betaalt de premie altijd vooruit. Kosten en assurantiebelasting zijn hierbij inbegrepen. 2. Eerste premie. Met de eerste premie bedoelen zij de premie die u moet betalen vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot aan de eerste premie vervaldag. a. Betaalt u de eerste premie niet binnen 14 dagen nadat deze verschuldigd is, dan is er vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking. Zij zijn niet verplicht u in dit geval een betalingsherinnering te sturen. b. Als wij besluiten de eerste premie alsnog te innen dan komen alle bijkomende kosten voor uw rekening. 3. Vervolgpremie. Met de vervolgpremie bedoelen wij de premie die u na de eerste premie moet betalen op de premie vervaldag, inclusief de premie in verband met tussentijdse wijzigingen. a. De vervolgpremie moet u uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd is, aan ons betalen. b. Als wij genoodzaakt zijn de vervolgpremie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen, zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening. c. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor schade die daarna ontstaat. d. Betaalt u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet op tijd? Dan is er geen dekking voor schade die plaatsvindt vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder vermelding van de gevolgen van niet betaling en betaling desondanks is uitgebleven. e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te betalen. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd. Schade die zich heeft voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen, is niet gedekt.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

  • Autoverzekeraar.nl

    W. Barentszstraat 47-49

    1782WC Den Helder

  • HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23