Verzekeringskaarten

VERZEKERINGSKAARTEN

Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart.

HOE WERKT HET

In de verzekeringskaart zie je direct de meest relevante informatie over de dekking van verzekeringen. Zo kun je eenvoudig vergelijken met andere aanbieders

INFORMATIEF

Verzekeringskaarten zijn geen polisvoorwaarden en zijn uitsluitend informatief. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen.

REGELS

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels opgesteld waar de verzekeringskaarten aan moeten voldoen.

Verzekeringskaarten
VERZEKERAARS

Met de digitale verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien.