schadevrije jaren

schadevrije jaren

Schadevrije jaren autoverzekering

Schadevrije jaren opbouwen als je autorijdt zonder schade te claimen bij je verzekeraar. Voor ieder jaar krijg je korting op de premie van je autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting.

Die korting kan oplopen tot tachtig procent. Verzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel korting zij geven. Voor het vaststellen van de premie houden zij bijvoorbeeld ook rekening met je leeftijd, woonplaats of het aantal kilometers dat je rijdt per jaar.We noemen dit systeem het bonus/malussysteem.

Onderdeel daarvan is de bonus/malusladder. Voor elk schadevrij jaar stijg je een trede op die ladder. Je krijgt dan meer korting. Claim je een schade, dan ga je een aantal treden op de ladder naar beneden.

Nieuwe regels
In de markt voor autoverzekeringen is veel concurrentie. Veel verzekeraars geven extra voordelen om klanten te binden. Soms sta je hoger op de bonus/malusladder dan de trede waar je eigenlijk hoort te staan.

Zo krijg je meer korting op je premie. Dat noemen we een ‘commerciële trede’. Je nieuwe verzekeraar kijkt echter naar het echte aantal schadevrije jaren. Dat noemen we de ‘zuivere schadevrije jaren’. Daarop baseert hij ook je premie.

Die zuivere en commerciële jaren kunnen verwarrend zijn. Een nieuwe regel vanaf januari 2014 zorgt voor meer duidelijkheid.

Je oude verzekeraar moet dan ook het aantal zuivere jaren aan jou doorgeven. Dat aantal gebruikt ook je nieuwe verzekeraar bij het berekenen van de premie.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Wat zijn de aanpassingen per 1 januari 2014?
Vanaf 2014 moet de verzekeraar de klanten minimaal jaarlijks informeren over de opgebouwde zuivere schadevrije jaren. Dat kan bij het afsluiten van de verzekering, bij verlenging en bij het stopzetten.

En wat zijn de aanpassingen per 1 januari 2016?

Vanaf 1 januari 2016 moeten verzekeraars allemaal dezelfde terugvaltabel gebruiken als iemand een schade claimt. Dat betekent dat je bij elke verzekeraar evenveel treden op de ladder daalt. Dit geldt alleen als je na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar. Zo kan je overal hetzelfde aantal schadevrije jaren opvragen als je overstapt.

Wat is hiervan het voordeel voor de autobezitter (die wil overstappen)?
Voordeel is dat je weet hoeveel zuivere schadevrije jaren jij hebt. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering kun je dan makkelijker verzekeringen vergelijken. Bovendien word je niet meer verrast door het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Gebruik van dezelfde terugvaltabel (vanaf 2016) betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Ook blijft schadevrije jaren opvragen en opbouwen betrouwbaar. Daardoor kunnen verzekeraars de schadevrije jaren opvragen en goed gebruiken voor het bepalen van de korting.

Omdat er veel verschil zit tussen een goedkope autoverzekering en een dure autoverzekering is het verstandig om te vergelijken. Bekijk nu welke verzekering voor jou de beste keuze is.

Wat is een Bonus/Malus-ladder en hoe werkt die?

Op basis van de Bonus/Malus (BM)-ladder bepaalt de verzekeraar hoeveel korting (of toeslag) u krijgt op de basispremie (ook wel bruto premie genoemd) van de verzekering.

Elke verzekeraar hanteert een eigen ladder met treden, no-claimkorting en standaard inschaling. Na het bepalen van de inschalingstrede – o.a. gebaseerd op leeftijd en postcode – (bijv. trede 5) wordt hierbij uw huidige, aantoonbare schadevrije jaren (bijv. 2) opgeteld.

De bruto premie wordt in dit geval verminderd met het percentage no-claimkorting behorende bij trede 7. Zolang u gedurende de looptijd van de verzekering geen schade claimt, bouwt u voor elke 12 maanden een schadevrij jaar op.

Claimt u wel een schade dan valt u terug op de Bonus/Malus-ladder en verliest u treden. De gemiddelde terugval bij een (niet verhaalbare) schade bedraagt 4 tot 6 treden. Hoe hoger uw trede is op de Bonus/Malus-ladder, des te hoger is uw korting.

De korting kan groeien tot wel 80% op de basispremie. U kunt de Bonus/Malus-ladder terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren opbouwen doet u tijdens de looptijd van uw verzekering. Elk jaar dat u zonder schade rijdt, krijgt u 1 schadevrij jaar extra.

Hierdoor klimt u op de Bonus/Malus-ladder, waardoor de hoogte van uw no-claimkorting stijgt en u kunt altijd uw schadevrije jaren opvragen.

Kan ik schadevrije jaren opvragen bij het aangaan van een nieuwe verzekering?

Ja, u kunt uw schadevrije jaren opvragen en meenemen bij het aangaan van een nieuwe verzekering. Verzekeringsmaatschappijen registreren schadevrije jaren in een digitaal systeem, genaamd Roy-data.

Dit systeem is voor iedere verzekeringsmaatschappij toegankelijk. U ontvangt alleen per brief een bevestiging van het aantal schadevrije jaren die u heeft opgebouwd.

Bij het aangaan van een nieuwe verzekering controleert de maatschappij altijd in Roy-data of de door u opgegeven schadevrije jaren ook geregistreerd staan.

Ik heb een negatief aantal schadevrije jaren. Hoe kan dit?

Schadevrije jaren hebben invloed op de hoogte van uw no-claimkorting en dus de verzekeringspremie die u betaalt. Het aantal opgebouwde schadevrije jaren is een rekenkundig getal.

Ieder jaar dat u zonder schade rijdt, krijgt u een schadevrij jaar. Wanneer u echter een (niet verhaalbare) schade claimt, zal u terugvallen op de Bonus/Malus-ladder. De gemiddelde terugval bij een (niet verhaalbare) schade bedraagt 4 tot 6 tredes.

Wanneer u bijvoorbeeld pas 1 jaar verzekerd bent, kunt u hierdoor zelfs in een negatief aantal uitkomen. In dat geval zal er een toeslag op uw premie verrekend worden.

Hoe kan ik mijn schadevrije jaren aantonen?

De verzekeringsmaatschappij registreert in Roy-data (een digitaal systeem) het aantal schadevrije jaren die u heeft opgebouwd. Wanneer u een nieuwe verzekering afsluit, raadpleegt de maatschappij dit systeem of het door u opgegeven aantal schadevrije jaren overeenkomt.

U ontvangt alleen per brief een bevestiging van dit aantal.

Ik heb schade veroorzaakt. Welke invloed heeft dat op mijn no-claimkorting als ik die schade laat uitbetalen?
Om het effect te kunnen bepalen is het van belang eerst vast te stellen op welke trede op de Bonus/Malus-ladder u momenteel staat en welke korting daar bij hoort.

Dit kunt u terugvinden in uw polis. In uw polisvoorwaarden kunt u exact nalezen hoeveel treden u terugvalt bij het claimen van de schade.

Vuistregel is dat u bij het claimen van een schade 4 tot 5 treden daalt op de Bonus/Malus-ladder. Let op: dit hoeft niet direct consequenties te hebben voor het kortingspercentage.

Had u op het moment van de schade veel schadevrije jaren (bijv. 20), dan behoudt u waarschijnlijk uw huidige no-claimkorting.

Ik heb tot nu toe zonder schade gereden in de auto van mijn ouders. Tellen die jaren mee als schadevrije jaren?
Nee, u bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer u een verzekering heeft gehad op uw eigen naam. De jaren komen in dit geval uw ouders toe.

De enige uitzondering hierop is wanneer u als regelmatige bestuurder op de polis vermeld stond.

Ik heb een auto van mijn werkgever gereden en tot nu toe zonder schade. Tellen die jaren mee als schadevrije jaren?
Nee, u bouwt alleen schadevrije jaren op wanneer u een verzekering heeft gehad op uw eigen naam.

Kan ik mijn schadevrije jaren gebruiken voor een tweede (gezins)auto?

Meerdere verzekeringsmaatschappijen hebben een regeling voor de tweede gezinsauto.

De korting van de eerste auto kan op basis van een dergelijke regeling geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld op de tweede gezinsauto.

Beide auto’s dienen dan wel bij dezelfde verzekeraar te worden ondergebracht.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23