Ditzo autoverzekering

Nooit meer teveel betalen voor je ditzo autoverzekering

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Ditzo autoverzekering

ASR Nederland omvat de volgende Nederlandse verzekeraars:

 • ASR Verzekeringen is de nieuwe naam van het voormalige Fortis ASR. ASR Verzekeringen is onderdeel van ASR Nederland. De roots van ASR Verzekeringen komen voort uit de bedrijven AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend. Per 1 november 2010 is ook het label Falcon Leven samengevoegd met ASR Verzekeringen.
 • Ditzo is het nieuwste onderdeel van ASR Nederland met de ditzo autoverzekering. Hoewel Ditzo zich profileert als verzekeraar is Ditzo feitelijk een gevolmachtigd agent van ASR Nederland.
 • De Amersfoortse (Amersfoortse Leven, Amersfoortse Schade en Amersfoortse Zorg).
 • Ardanta (uitvaartverzekeringen).
 • Europeesche Verzekeringen (reisverzekeringen en recreatieverzekeringen).

De geschiedenis van Ditzo

De online verzekeraar bestaat sinds 2007 en bemiddeld in schadeverzekeringen en biedt deze rechtstreeks aan. De verzekeraar is onderdeel van ASR Deelnemingen, een 100% dochter van ASR Nederland. Ditzo biedt ook Prepaid Pechhulp aan, waarmee je eenmalig tegoed koopt voor pechhulp aan de auto. Een nadeel van de Ditzo autoverzekering is dat de ‘uitgebreide hulp bij schade in binnen- en buitenland’, alleen geldt indien u een All risk autoverzekering afsluit. Een ander nadeel is dat Ditzo onduidelijk bij het afsluiten is over wat de ‘uitgebreide vergoedingen’ en ‘aantrekkelijke nieuwwaarderegeling’ inhouden. Hiervoor moet de algemene voorwaarden in worden gedoken. Tijdens de wereldwijde kredietcrisis kwam Fortis in de zomer en herfst van 2008 in grote problemen, wat er op 3 oktober 2008 toe leidde dat de Nederlandse onderdelen van Fortis werden genationaliseerd. Het Fortis-onderdeel Fortis Corporate Insurance is afzonderlijk verkocht en maakte geen onderdeel uit van ASR Verzekeringen. De naam van het verzekeringsbedrijf werd nieuw leven ingeblazen: op 21 november 2008 maakt minister Wouter Bos de nieuwe naam van Fortis Verzekering Nederland N.V. bekend: ASR Nederland N.V.. Fortis ASR is verder gegaan onder de naam ASR Verzekeringen. Per 25 januari 2013 is de naam gewijzigd naar a.s.r. Het hoofdkantoor staat in Utrecht, en er zijn nevenvestigingen in Amersfoort (de Amersfoortse), Enschede (Ardanta) en Amsterdam (Europeesche Verzekeringen).

Vergoeding

Je krijgt geen vergoeding voor schade als de auto zakelijk wordt gebruikt. Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de auto voor de exploitatie van een bedrijf zoals: – beroepsmatig vervoer van personen of van vracht tegen betaling; – gebruik van de auto als lesauto.

Kenteken niet op naam

Je krijgt geen schadevergoeding als uit het Kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van de auto niet op jouw naam stond. Behalve als je ons hebt gemeld dat het kentekenbewijs op een andere naam stond en wij dat hebben geaccepteerd.

Geen (geldig) rijbewijs

Heeft de bestuurder op het moment van de gebeurtenis voor de auto met eventueel de aanhanger geen geldig wettelijk rijbewijs? Ditzo autoverzekeringDan krijg je geen schadevergoeding. In de volgende gevallen kun je toch een vergoeding krijgen: – als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer dan 1 jaar verlopen zijn; – als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen; – als de bestuurder de auto onder toezicht bestuurt. De bestuurder en de toezichthouder moeten zich dan wel houden aan de regels die daarover in de wet staan. En de bestuurder mag de toezichthouder niet betalen voor de lessen; – als je kunt bewijzen dat je niets wist van deze situatie, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt; – als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.

Geen rijbevoegdheid

Is de bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis vanwege een wet niet bevoegd om die auto te besturen? Of vanwege een rechterlijke uitspraak waarin hem de rijbevoegdheid is ontzegd? Of voldoet de auto niet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder? Dan krijg je geen schadevergoeding. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt.

Wedstrijden

Je krijgt geen vergoeding voor schade die ontstaat tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en wedstrijden. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt. Schade die ontstaat tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten vergoeden wij wel.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Ontstaat de schade tijdens het verhuren of leasen van de auto aan een ander? Dan vergoeden wij de schade niet. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt.

Geen invloed op de no-claimladder

De volgende schaden tellen niet mee voor de no-claimregeling: – schaden waarvoor wij geen vergoeding uitkeren; – schaden die wij volledig hebben verhaald op de tegenpartij; – schaden die wij niet of niet volledig kunnen verhalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars of wet; – schaden die je alsnog voor eigen rekening neemt. Je moet dat dan wel doen binnen 12 maanden nadat wij onze laatste betaling hebben gedaan; – schaden waarvoor wij alleen expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de schade vast te stellen) hebben betaald. De volgende vergoedingen tellen niet mee als schade voor de no-claimregeling: – vergoedingen die wij alleen moeten betalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars; – vergoedingen voor kosten die je gemaakt hebt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen; – vergoedingen voor hulpverlening, de haal- en brengservice en pechhulp of vergoedingen van kosten van de Ditzo Alarmcentrale.

Molest:

– binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat; – burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere inwoners van een zelfde staat; – gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; – muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn; – oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; – opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

 • Autoverzekeraar.nl

  W. Barentszstraat 47-49

  1782WC Den Helder

  Bel ons : 0223 - 62 74 23
 • HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23