Schadeverzekering inzittenden

Schadeverzekering inzittenden

Schade verzekering inzittenden

Deze vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden in jouw auto hebben door een ongeval. De verzekeraar kijkt niet naar wie schuldig is aan het ongeval bij een schade verzekering inzittenden.

Wil je er honderd procent zeker van zijn dat de inzittenden in je auto onder alle omstandigheden hun schade vergoed krijgen? Dan kies je voor de schade verzekering inzittenden. Schade regel je bij deze verzekering met je eigen verzekeraar. Je bent dus niet afhankelijk van een aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere partij.

SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN

Met deze verzekering ben je gedekt voor:

materiële schade, letselschade, ‘gevolgschade’, zoals:

  • schade aan kleding en bagage;
  • medische kosten;
  • inkomstenverlies door het letsel;
  • een eventuele tijdelijke hulp in de huishouding.

Vaak is op de polis ook smartengeld meeverzekerd. Ook de bestuurder zelf valt onder de dekking.

WAT IS VERZEKERD?

Tijdens een verkeersongeval kunnen de inzittenden van een auto gewond raken of overlijden. Deze schade wordt door veel autoverzekeringen niet gedekt. Wilt u er zeker van zijn dat deze schade wordt vergoed, dan kunt u een schadeverzekering inzittenden afsluiten.

Een schade ­verzekering inzittenden keert uit aan de passagier en verhaalt de schade op de WA-­verzekering van de schuldige partij. Ook wanneer er niemand schuld heeft of wanneer de schuldige partij niet verzekerd is, keert de Schade ­verzekering Inzittenden uit voor de passagiers.

Een schade verzekering inzittenden vergoedt daarentegen de werkelijk geleden schade. Als uw passagier in een rolstoel belandt en een vergoeding van € 2250.000 nodig is, dan keert de verzekeringsmaatschappij ook daadwerkelijk € 2250.000 uit.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Welke risico’s dekt een schadeverzekering inzittenden (SVI)?

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die inzittenden van een auto lijden door een ongeval. Ook de bestuurder is verzekerd. Het maakt niet uit of de bestuurder of de andere inzittenden schuldig zijn aan of aansprakelijk voor het veroorzaken van de schade.

Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige situaties. Ook kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

In en om de auto

De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg. In de polisvoorwaarden leest u precies wat gedekt is.

Aansprakelijkheid
U bent aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door iets wat u heeft gedaan. U bent ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is doordat u niets heeft gedaan, terwijl u wel wat had moeten doen. Dit staat in de wet.

Expert
Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast. Dat kan schade aan een auto, spullen of mensen hun gezondheid zijn. Zo beoordeelt een schade-expert de schade aan een auto of bagage.

Beoordeelt en adviseert een arts over het letsel van een slachtoffer.
En een arbeidsdeskundige kijkt onder andere naar de gevolgen van het letsel als iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Gedragscode Behandeling Letselschade

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat precies hoe een verzekeraar bij letselschade moet handelen. Een van de belangrijkste onderdelen is de tijd die de afhandeling mag duren. Maar ook de manier waarop de verzekeraar de verschillende partijen betrokken houdt in het proces.

De gedragscode is een belangrijke regel. De verzekeraar moet zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie over de gedragscode op www.letselcode.nl.

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Ook de gevolgen van letselschade vallen hieronder.

Zoals langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door het ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. Ook is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de slachtoffers en nabestaanden.

Materiële schade

Materiële schade is schade aan een auto of verlies van spullen. Ook de gevolgen van materiële schade vallen hieronder. Zoals de huurkosten van een vervangende auto.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23