Wa beperkt casco autoverzekering

Wa beperkt casco autoverzekering

Een Beperkt Casco autoverzekering dekt schade aan anderen, maar ook uw schade door onder andere brand, storm, diefstal of inbraak.

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Wa beperkt casco dekking

Een WA Beperkt Casco autoverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze beperkt casco dekking dekt:

 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
 • schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder ‘verdere specificatie’).

WA BEPERKT CASCO AUTOVERZEKERING

Deze dekking staat bekend onder verschillende benamingen zoals beperkte casco , WA Plus verzekering en beperkt casco dekking.

Er zijn omstandigheden waaronder de beperkt casco autoverzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft.

Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Kortsluiting, brand, explosie, blikseminslag, zelfontbranding;
 • verduistering, diefstal, joyriding;
 • Ruitbreuk, incluis schade door de scherven;
 • Aardverschuiving, storm, lawine, overstroming, andere natuurramp;
 • Botsing met loslopende dieren, vogels, of overstekend wild;
 • Vervoer van gewonden; Relletjes en opstootjes;
 • Luchtvaartuigen met de daaruit gevallen voorwerpen;
 • Transport per trein of boot met uitzondering van schrammen , krassen en lak schade;
 • Kosten van bewaking, berging en vervoer;
 • Bijdrage in averij grosse.

schadeherstelbedrijven

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risk verzekering) en niet bij de beperkt casco. Doelgroep Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren en scooters.

premie van de beperkt casco verzekering

De premie is gewoonlijk afhankelijk van: gewicht van het motorrijtuig;

 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden WA Plus autoverzekering

Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden.

Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de beperkt casco dekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast. Omdat er veel verschil zit tussen een goedkope autoverzekering en een dure autoverzekering is het verstandig om te vergelijken. Bekijk nu welke verzekering voor jou de beste keuze is:

Definitie van Vandalismeschade

Vandalismeschade aan de auto – zoals lakkrassen en lekgestoken banden – valt doorgaans alleen onder de allrisk-dekking. In de polisvoorwaarden wordt vandalisme niet altijd duidelijk omschreven; het gaat om vernielingen of beschadigingen die doelbewust zijn toegebracht. Een parkeerschade valt hier dus niet onder.
Vandalisme
Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren. Het verschijnsel is genoemd naar het volk van de Vandalen, dat onder andere Rome meermalen aanviel en daar verwoestingen aanrichtte. Tijdens de Franse Revolutie was Abbé Grégoire de eerste die het woord vandalisme gebruikte voor onnodige vernielingen in de kerk.

Over het algemeen gaat het om kwajongensstreken als het omgooien van vuilnisbakken, het bekladden van muren (graffiti), het in brand steken van afval en papier en het bekrassen van auto’s. Het betreft vaak kinderachtig of puberaal gedrag uit verveling en kan wijzen op gebrek aan intelligentie, fantasie, fatsoen of inlevingsvermogen, hoewel dit laatste geenszins noodzakelijkerwijs het geval is.

Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een innerlijke onvrede bij de overtreder of zelfs ernstigere psychologische problemen. Soms wordt vandalisme gepleegd uit wraak, of uit protest tegen bepaalde personen of instanties. Dit kan bijvoorbeeld het bekladden van muren met bepaalde slogans zijn, of het ingooien van ruiten.

halsmisdrijven
Het zijn geen halsmisdrijven, maar het kost de maatschappij wel ieder jaar veel geld. Vandalisme is dan ook als “vernieling” in Nederland strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 350). Aangezien het een misdrijf betreft, kan de dader er een strafblad door oplopen.
Vandalisme is gedeeltelijk instinctief, een vandaal probeert te laten zien dat hij beter is, dominanter dan anderen.

Is de auto of de auto met aangekoppelde aanhanger in Nederland gestolen of beschadigd? Dan krijgt u een vergoeding voor:
– de manuren voor reparatie aan de auto en/of de aangekoppelde aanhanger langs de weg of in het dichtstbijzijnde herstelbedrijf. Ook de eventuele vervangende onderdelen en gebruikte materialen krijgt u vergoed;
– berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf;
– het demonteren van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger dat nodig is om de reparatiekosten vast te stellen;
– het vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar een plek in Nederland die u zelf aanwijst;
– het noodzakelijk vervoer, direct na de schade, van de bestuurder en de andere passagiers van de auto naar één gezamenlijk adres in Nederland;
– de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto. Zolang de auto niet gebruikt kan worden. Maar voor maximaal 5 dagen.
Schakel zo snel mogelijk na de gebeurtenis de Alarmcentrale in, anders krijgt u geen vergoeding.

Alcohol, geneesmiddelen, drugs
U krijgt geen vergoeding voor schade als de bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht de auto behoorlijk te besturen. Behalve als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.
Ook als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert, krijgt u geen schadevergoeding.
U krijgt geen vergoeding bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

 • Autoverzekeraar.nl

  W. Barentszstraat 47-49

  1782WC Den Helder

  Bel ons : 0223 - 62 74 23

 • WA Beperkt Casco Autoverzekering

  HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23