Rijden onder invloed

RIALTO ( VEREENDE ) OFFERTE AANVRAGEN

geb. datum ( verplicht )

rijden onder invloed

Rijden onder invloed

Het is uiteraard onverstandig om onder invloed van alcohol te rijden.
Uw eigen veiligheid en die van anderen staan op het spel en rijden onder invloed is strafbaar.
Er staan behoorlijk stevige straffen op.

Bij een promillage boven de 0,5 ‰ (beginnende bestuurders boven de 0,2 ‰) laat de politie u niet meer rijden. U kunt uw rijbewijs kwijtraken en de rechter kan u forse taak- en gevangenisstraffen opleggen. Uw eigen verzekeraar kan de aan de tegenpartij uitgekeerde schade op u proberen te verhalen, als blijkt dat u onder invloed reed.

In sommige gevallen meldt de politie uw alcoholovertreding bij het CBR. Dat gebeurt ook als u medewerking weigert. Het CBR kan een educatieve maatregel of een onderzoek alcohol aan u opleggen.

Verplichte cursus EMA

Deze verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer nemen drie dagen in beslag en cursusgeld van ruim 2500 euro. U moet komen Als u niet komt opdagen, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Onderzoek alcohol Het CBR kan een onderzoek alcohol opleggen.

De kosten voor dit onderzoek bedragen bijna duizend euro en komen voor eigen rekening. Met het onderzoek wordt nagegaan of er sprake is van een verslaving. Uw rijbewijs wordt ongeldig verklaard als u geen medewerking verleent, of bij een negatieve uitslag van het onderzoek.

De gevolgen van het veroorzaken van schade tijdens het rijden onder invloed kunnen groot zijn en bovendien wordt het als misdrijf beschouwd. Indien er letselschade wordt toegebracht aan derden, dan kan dat tot groot persoonlijk leed leiden.

Op het moment dat u schade maakt terwijl u met alcohol op achter het stuur zat zal de verzekeraar weigeren de schade te vergoeden. De verzekeraar heeft echter bij het vergoeden van schade aan derden die veroorzaakt is door een bestuurder die meer alcohol heeft gedronken dan toegestaan het recht om de schade op deze verzekerde te verhalen.

Naast het hele schade verhaal, is de kans ook groot dat de autoverzekeraar uw autoverzekering stopzet en u hier niet langer verzekerd bent. Bovendien wordt hiervan ook een registratie gedaan in het centrale informatie systeem ( C.I.S.) voor verzekeraars.

Indien er sprake is van een beëindiging van de autoverzekering als gevolg van het rijden onder invloed, dan geldt dat er voor de automobilist nog maar een paar opties zijn om ergens anders een polis af te sluiten.

De Autoverzekeraar.nl heeft nog deze laatste optie voor u.

Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23