inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen.

Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven.

De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Eveneens tot de inboedel behoort:

  • Kleine huisdieren (katten, honden, konijnen e.d.). Kleine huisdieren worden ook wel gezelschapsdieren genoemd. Grote huisdieren, vaak vee genoemd, behoren niet tot de inboedel.
  • Tuinaanleg
  • Fietsen
  • Bromfietsen
  • Aanhangwagens
  • Vaartuigen, accessoires van motorrijtuigen, vaak met een bepaald maximum.

Dekking inboedel

Een inboedelverzekering beschermt uw bezittingen in uw huis of schuur tegen brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal, stormschade, waterschade, vandalisme, etc.

inboedelverzekeringDekkingen kunnen per maatschappij verschillen op basis van andere eigen risico’s of niet-gedekte zaken. Een secure bestudering van de voorwaarden is daarom van essentieel belang. Autoverzekeraar.nl heeft de kennis en kunde in huis om dit voor u te doen. Wij zijn niet voor niets een van de grootste onafhankelijke adviseurs. Voor vragen kunt u ons altijd raadplegen.

Veel mensen zijn geneigd om de waarde van de inboedel lager in te schatten dan de werkelijke waarde. Dit komt simpelweg omdat veel dingen als van geringe waarde worden beschouwd terwijl er een enorme investering moet worden gedaan als ze vervangen moeten worden. Daarom moet inboedel verzekerd worden tegen nieuwwaarde. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van onderverzekering.

Inboedel waardemeter

De Inboedelmeter is een hulpmiddel waarmee u eenvoudig en objectief de waarde van uw inboedel kunt vaststellen. Als u de waarde van uw inboedel met de Inboedelmeter heeft vastgesteld, geven wij gedurende vijf jaar de garantie dat een gedekte inboedelschade volledig wordt vergoed. Oók als bij schade blijkt dat de gehele inboedel een hogere waarde vertegenwoordigt dan op het polisblad is vermeld (onderverzekering). De waarde die de Inboedelmeter aangeeft, is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van een onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars heeft gehouden onder een groot aantal huishoudens in Nederland.

Vaststelling van de premie Elk jaar wordt de verzekerde som (en dus ook de premie) opnieuw vastgesteld (geïndexeerd). Dat doen wij aan de hand van het indexcijfer van woning inboedels dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vastgesteld. Het bedrag en de premie kunnen verhoogd of verlaagd worden. Als u de Inboedelmeter gebruikt, is indexering verplicht.

Als u de schade zelf gaat repareren, neem dan eerst contact met ons op. We stellen dan samen met u het schadebedrag vast. Ook kijken we samen met u of uw schade gedekt is en of u een vergoeding voor uw eigen reparatie krijgt.

Huurdersbelang

Wanneer u een huurwoning heeft zijn verbeteringen die u zelf heeft aangebracht meestal niet meeverzekerd op de opstalverzekering. Deze verbeteringen noemen we huurdersbelang. De verhuurder heeft bijvoorbeeld geen belang bij een duurdere keuken of badkamer, dus zal dat ook niet willen verzekeren. U kunt deze keuken of badkamer dan verzekeren op uw inboedelverzekering. Deze optie heet huurdersbelang.

Heeft u gekozen voor garantie tegen onderverzekering, dan is de dekking voor huurdersbelang beperkt tot € 6.000,-. Het meerdere kunt meeverzekeren onder de optie huurdersbelang.

Ditzelfde verhaal gaat ook op voor verbeteringen aan een appartement dat via een Vereniging Van Eigenaren (V.V.E.) verzekerd is. Bij deze variant heet het een eigenaarsbelang.

Wanneer u beschikt over een certificaat ‘Keurmerk Veilig Wonen’ of ‘BORG’, dan komt u in aanmerking voor premiekorting. Dit kunt u aangeven op uw inboedelverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van dit certificaat. Bij schade kan door de schadebehandelaar gevraagd worden naar een geldig certificaat.

Voordelen Autoverzekeraar

1.Tot 12% extra korting
Hoe meer verzekeringen in het pakket, hoe meer korting je krijgt op je premie.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23