buitenlands rijbewijs

buitenlands rijbewijs

Om in Nederland te mogen autorijden heeft u een geldig buitenlands rijbewijs nodig. Gaat u in Nederland wonen, dan moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Verblijft u tijdelijk in Nederland, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie? Dan moet u in het bezit zijn van een geldig buitenlands rijbewijs.

IN NEDERLAND MET BUITENLANDS RIJBEWIJS

Komt u in Nederland wonen, dan kunt u nog een bepaalde periode gebruik maken van uw geldige buitenlandse rijbewijs. Deze periode is afhankelijk van het land waar u het rijbewijs heeft gehaald. Na deze overgangsperiode moet u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven in de EU

Is uw rijbewijs afgegeven in een land van de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland? En is uw rijbewijs afgegeven voor 19 januari 2013? Dan kunt u hiermee in Nederland rijden zolang uw rijbewijs geldig is, tot maximaal 10 jaar na afgifte van uw rijbewijs. Is uw rijbewijs ouder dan 9 jaar? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Dit is gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

buitenlands rijbewijs

Voorbeelden zijn:
– Een Engels rijbewijs is afgegeven op 15-10-2012. De houder mag hier blijven rijden met zijn Engelse rijbewijs tot 15-10-2022, (10 jaar na afgiftedatum) tenzij de geldigheidsduur van het rijbewijs eerder verloopt. Als de geldigheidsduur van zijn rijbewijs echter verloopt voor 15-10-2022 dan moet hij het rijbewijs omwisselen voordat de geldigheidsduur van zijn rijbewijs is verlopen.
-Een Duits rijbewijs is afgegeven op 10-03-2010 en de datum van inschrijving in Nederland is 10-10-2019. De houder van het rijbewijs mag hier blijven rijden tot 10-10-2021. Het rijbewijs is ouder dan 9 jaar. Op grond van de afgiftedatum van zijn rijbewijs zou hij hier eigenlijk mogen rijden tot 10-03-2020. Hij mag echter vanaf datum woonachtig in Nederland altijd nog 2 jaar gebruik maken van zijn rijbewijs. (mits de geldigheidsduur van het rijbewijs nog niet is verlopen).

Met een rijbewijs afgegeven na 19 januari 2013 mag u in Nederland rijden zolang uw rijbewijs geldig is, tot maximaal 15 jaar na afgifte.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU

Is uw rijbewijs afgegeven in een ander land dan een EU-lidstaat, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland? Of op het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunt u uw rijbewijs nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. Binnen die 185 dagen moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Legitimatie bij overschrijven kentekenbewijs of invoer voertuig door particulier

Bij overschrijving van het kenteken van uw voertuig of bij het invoeren van een voertuig op een RDW-keuringsstation, een kentekenloket of een RDW erkend bedrijf, kunt u zich als particulier legitimeren met onderstaande geldige documenten:

– een Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
– een Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
– een Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
* Staat uw persoonsnummer niet op uw paspoort of identiteitskaart, dan moet u ook een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) meenemen. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wilt u een voertuig op uw naam overschrijven dan moet u minimaal 18 jaar oud zijn (16 jaar als u een brommer op uw naam wilt overschrijven).

Andere geldige legitimatiedocumenten

In plaats van met het Nederlandse rijbewijs of paspoort mag u zich bij het overschrijven van een kentekenbewijs of invoeren van een voertuig ook legitimeren met de onderstaande documenten (dit kan alleen bij RDW-keuringsstations of RDW-balies) :

– een identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum*
– een diplomatiek paspoort*
– een Nederlands reisdocument voor vreemdelingen*
– een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen*
– een dienstpaspoort*
– een buitenlands paspoort*
* Naast het legitimatiebewijs moet u ook een afschrift uit het GBA (met daarop vermelding van het BSN-nummer) overhandigen, dat niet ouder is dan 3 maanden. Bij een diplomatiek paspoort mag het ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23