Reaal autoverzekering

Nooit meer teveel betalen voor je reaal autoverzekering

GRATIS VERHAALBIJSTAND
GRATIS POLISCHECK
DIRECT VERZEKERD


Reaal autoverzekering

Auto verzekeren? Uitstekende dekking? Snelle schadeafhandeling? Vervangende auto bij schade? Dan is REAAL autoverzekering de verzekering die bij u past.

Reaal verzekeringen

Reaal is een Nederlandse verzekeraar met een compleet aanbod van flexibele en betrouwbare verzekeringsproducten voor particuliere en zakelijke klanten, zoals de reaal autoverzekering. Hierbij streeft REAAL steeds naar productleiderschap door innovatieve producten en een uitstekende administratieve afhandeling. REAAL heeft een lange geschiedenis, die nauw verbonden is met de sociaaldemocratie en de arbeidersbeweging. De wortels van het bedrijf liggen bij 2 verzekeringsmaatschappijen, die begin vorige eeuw worden opgericht:De Centrale (1904) en Concordia (1907). Beide zijn eigendom van de vakbeweging. Gebeurt niet vaak bij maatschappijen. De Centrale is in handen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en Concordia maakt deel uit van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Vanuit hun ideële achtergrond stellen de twee verzekeraars jaarlijks allebei een deel van de winst beschikbaar om de positie van de arbeidersklasse te verbeteren.

Krachten bundelen van Reaal

In 1982 gaan het NVV en het NKV samen op in het FNV. De fusie van de 2 vakorganisaties leidt ertoe dat ook De Centrale en Concordia naar elkaar toegroeien en hun krachten bundelen. Samen met de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) , de Centrale Volksbank (CVB) en de Hollandse Koopmansbank richten zij in augustus 1990 de Reaal Groep op. Twee jaar later neemt Reaal z’n intrek in het huidige hoofdkantoor in Utrecht naast de Jaarbeurs en start de reaal autoverzekering. De nieuwe Reaal Groep heeft de wind mee. Tussen 1990 en 1997 groeit Reaal aanzienlijk, onder andere door de overname van Proteq en Hooge Huys Verzekeringen. Het merk ‘Reaal’ krijgt al snel een grote naamsbekendheid, mede dankzij de populaire reclamespotjes met acteur Rijk de Gooyer (‘Foutje, bedankt!’) en de slogan ‘Reaal regelt ’t allemaal’. Reaal autoverzekeringIn de jaren 90 ondergaat de financiële sector een aardverschuiving. Banken en verzekeraars en maatschappijen, tot voorheen strikt gescheiden werelden, klonteren samen. Reaal blijft niet achter, maar fuseert in 1997 met SNS Groep. Er ontstaat de Reaal autoverzekering. Dit bankbedrijf is ontstaan uit een fusie van een aantal regionale (bonds)spaarbanken in Midden- Noord en Oost-Nederland. Door die achtergrond, en hun directe betrokkenheid bij de lokale samenleving, passen Reaal en SNS uitstekend bij elkaar. De nieuwe bankverzekeraar krijgt de naam SNS REAAL Na het ontstaan van SNS REAAL breekt een periode aan waarin de interne organisatie veel aandacht vraagt. Om het nieuwe concern klaar te maken voor de toekomst, vinden diverse maatschappijen en herschikkingen plaats. Om strategische redenen wordt de naam van REAAL in 2000 veranderd in Hooge Huys . Vanaf dat moment – tot op de dag van vandaag – worden de producten van REAAL alleen nog verkocht via de onafhankelijke financieel adviseur. Na 4 jaar wordt de naamswijziging teruggedraaid en heet REAAL weer gewoon REAAL. Aan het begin van de 21e eeuw verstevigt REAAL de positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt, onder meer door de overname (en samenvoeging) van Nieuwe Hollandse Lloyd en Zürich Nederland. In 2007 wordt REAAL uitgeroepen tot de beste pensioenverzekeraar van Nederland. In dat zelfde jaar koopt REAAL AXA Nederland en Winterthur, een jaar later volgt de overname van Zwitserleven. Hierdoor behoort REAAL in één klap tot één van de grootste reaal autoverzekering verzekeraars in Nederland.

Geen beïnvloeding no-claimkorting

Een schadegeval heeft géén invloed op no-claimkorting wanneer: – REAAL geen schadevergoeding verschuldigd is; – REAAL uitsluitend kosten, gemaakt door de Hulporganisatie, heeft vergoed; – REAAL de door haar betaalde schade volledig heeft verhaald; – de verzekeringnemer binnen drie maanden nadat hem de omvang van de schade is meegedeeld, de door REAAL uitgekeerde bedragen heeft terugbetaald; – REAAL, uitsluitend op grond van een schaderegelingsakkoord tussen verzekeraars, een schade niet heeft kunnen verhalen of uitsluitend op grond van een dergelijk akkoord heeft moeten vergoeden; – de betaalde schade niet volledig kan worden verhaald uitsluitend als gevolg van de in de bijzondere voorwaarden vermelde vaste afschrijvingsregeling; – de schade uitsluitend het gevolg is van oorzaken als omschreven in artikel 30 van de Bijzondere voorwaarden Beperkte cascodekking voor motorrijtuigen, en er geen uitkering wegens andere oorzaken, gekoppeld aan dezelfde gebeurtenis, plaatsgevonden heeft; – er sprake is van een aanrijding met een fietser of voetganger, waarbij ten aanzien van het ontstaan van die aanrijding de verzekerde geen enkel verwijt kan worden gemaakt; – REAAL de schade uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 7:962 lid 3 BW niet of niet volledig heeft kunnen verhalen

Motorrijtuig

Het op de polis vermelde motorrijtuig. Inbegrepen zijn de volgende uitrusting stukken: gevarendriehoek, verbanddoos, pechlamp, sleepkabel, brandblusapparaat en kinderstoeltje(s). Ook is inbegrepen de anti-roestbehandeling. Een mobilofoon, semafoon, 27 mc installatie en dergelijke apparatuur kunnen niet worden meeverzekerd. De door de fabrikant af-fabriek aangebrachte opties vallen onder de cataloguswaarde van het motorrijtuig. Eventueel direct bij aankoop of later aangebrachte accessoires (die niet af-fabriek zijn geleverd), zoals het hef- en/of schuifdak, airconditioning, LPG-installatie, spoiler, carkit, antiblokkeringssysteem (ABS) zijn alleen meeverzekerd als bij het vaststellen van de premie daarmee rekening is gehouden.

Accessoires/meer uitvoering (niet standaard)

Onder accessoires worden onderdelen begrepen die op eenvoudige wijze in of aan het motorrijtuig zijn gemonteerd, waarvoor bij montage geen onderdelen zijn verwijderd en waarvoor geen bewerking of verandering van het motorrijtuig nodig is geweest. Onder meer uitvoering worden alle wijzigingen en aanvullingen begrepen, die zijn aangebracht aan de basisuitvoering van het motorrijtuig, zoals een LPG-installatie. Aanhanger Materieel dat door het motorrijtuig kan worden getrokken, bijvoorbeeld een aanhang-, bagage-, vouwwagen of caravan. Herstelbedrijf De/het door REAAL geselecteerde dealer/herstelbedrijf. Voor glasschade zijn dit Carglass, Autotaalglas en herstelbedrijven die aangesloten zijn bij Glasgarant. Voor de overige schaden wordt verwezen naar herstelbedrijven die zijn aangesloten bij Schadegarant. Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.


Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

  • Autoverzekeraar.nl

    W. Barentszstraat 47-49

    1782WC Den Helder

    contact pagina

    Bel ons : 0223 - 62 74 23
  • HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23